Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


2018-10-17

Ny forskning om svensk fattigdom

Välfärdssamhället är något som många av oss numera tar för givet. Men idag finns en utbredd, osynlig och växande fattigdom i Sverige, det visar den Fattigdomsrapport som presenteras av Sveriges Stadsmissioner idag. Rapporten baseras på studier av forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Den svenska välfärdsstaten började byggas för ungefär hundra år sedan. Den byggde på ett samhälle där människor hade både demokratiska, sociala och ekonomiska rättigheter och där de offentliga skyddsnäten skulle se till att ojämlikheten inte blev alltför stor. Den framtagna studien, som presenteras idag på Fattigdomsdagen, visar att det inte längre är så i Sverige.

Magnus Karlsson

– Forskningen visar att det ekonomiska bistånd som ges i dag inte är tillräckligt när det under en längre period utgör den enda källan till försörjning. Den enskildes materiella situation slits ned, man tvingas leva för dagen, skuldsätta sig eller jobba svart för att få vardagen att gå ihop. Skulderna, som ofta inte kan betalas tillbaka, blir ytterligare en belastning, säger Magnus Karlsson, professor vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och drivande i forskningsstudien.

Man kan idag se hur klyftorna i de sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är numera en illusion. I den rapport som Stadsmissionen tagit fram utifrån forskningen, kan man bland annat se att över hälften av Stadsmissionernas insatser, 56 procent, går till människor som redan får ekonomiskt stöd från de allmänna välfärdssystemen.

– Tidigare var frivilligorganisationernas roll huvudsakligen att bistå med guldkant till människor som sällan eller aldrig har råd med mer än det allra mest nödvändiga. I dag upplever vi i allt högre grad att socialtjänsten hänvisar hjälpsökande till oss för att få hjälp med grundläggande akuta behov som mat eller kläder. Utan Stadsmissionernas stöd skulle många människor inte klara sig, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner, i ett pressmeddelande från Stockholms Stadsmission.

För mer information om studien, kontakta Magnus Karlsson, magnus.karlsson@esh.se

Ladda ner Fattigdomsrapport 2018 här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade