Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


2018-10-04

Våld i nära relationer tas upp i ny bok med medförfattare från Ersta Sköndal Bräcke högskola

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem.
I en ny bok får vi ta del av berättelser från både professionella och våldsutsatta drabbade  kvinnor. Veronica Ekström och Maria Eriksson vid Ersta Sköndal Bräcke högskola är medförfattare till boken.

I boken får vi bland annat höra Kristina, en av många kvinnor som blivit utsatt för våld av en partner, och hennes våndor för att våga anmäla. Men även om de fortsatta hoten och trakasserierna hon får utstå, om placering på kvinnojour och om vad som händer med barnen.

Boken tar även upp hur man kan hantera kvinnors våldsutsatthet i nära relationer, barns upplevelser av att leva med våldsamma/våldsutsatta föräldrar, Socialtjänstens ansvar enligt lagstiftningen, våld i nära relationer och rättsprocessen, skyddsnät genom den ideella sektorn (kvinnojourer och brottsofferjourer) och de professionellas utsatthet i sitt arbete och att minska arbetets negativa påverkan.

Boken kan användas på socionomprogrammet, inom polisutbildningen och av alla som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn inom socialtjänsten, sjukvården, polisen, brottsoffer- och kvinnojourer. Och framför allt ger den verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas. 

Författare

Bokens huvudredaktörer, Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen, är socionomer med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. Övriga medförfattare är Veronica Ekström, Maria Eriksson, Linnea Bruno, Mari Brännvall, Anna L. Jonhed (f.d. Forssell), Lars-Åke Kastling, Kristina Loveby, Tina Mattsson och Karin Örmon.

Boken är utgiven av Liber.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade