Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ersta Sköndal Bräcke högskolas Uppdragsutbildningsenhet har tecknat ramavtal med Stockholms stad om utrednings- och utvärderingstjänster

I slutet av december 2017 bjöd Stockholms stad in intresserade leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av utrednings- och utvärderingstjänster för stadens nämnder och bolag.

I konkurrens bland 17 anbudsgivare – och som enda högskola – utvaldes Ersta Sköndal Bräcke högskola som en av sex leverantörer, där de utvärderings- och utredningstjänster samt omvärldsanalyser som efterfrågas har sin utgångspunkt inom följande verksamhetsområden:

 • Förskola
 • Skola
 • Socialtjänst
 • Omsorg av funktionsnedsatta
 • Äldreomsorg
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Kultur- och fritid
 • Jämställdhet och mänskliga rättigheter
 • Demokrati
 • Kompetensförsörjning inom Stockholms stads verksamheter
 • Övriga områden inom Stockholms stads verksamheter och intresseområden

Uppdragen innefattar uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse och effekter av planerade, pågående och avslutade insatser, projekt och program.

Avtalsperioden är 2+2 år och Stockholms stad värderar det totala anbudsområdet till 7–10 MSEK per år.

Senast uppdaterad: 2018-10-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade