Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Nationell konferens i palliativ utgick från rötterna för att tydliggöra visioner för framtiden

Den 21–22 mars 2018 anordnade Nationella Rådet för Palliativ (NRPV) i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stockholms Sjukhem den 5:e Nationella konferensen i Palliativ vård i Stockholm. Palliativ vård är olika lindrande behandlingar och åtgärder för att må så bra som möjligt om man har en livshotande och obotlig sjukdom eller skada.

Temat för konferensen var Med rötterna mot framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet och målsättningen var att tydliggöra den palliativa vårdens historia i Sverige och samtidigt tydliggöra visioner för den framtida palliativa vården.

Programmet riktade sig till alla som arbetar med palliativ vård oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnosgrupp. Drygt 800 deltagare tog under de två konferensdagarna del av det senaste från landets ledande expertis i palliativ vård.

Konferensens skylt

Konferensen hölls på Folkets Hus i Stockholm.

Konferensens moderator Inger Fridegren (NRPV), Per Nilsson (rektor Ersta Sköndal Bräcke högskola) och Karin Thalén (sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem) under invigningen.

Vacker sång av en kör från Norra real.

En av invigningstalarna var Emma Henriksson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott.

Plenum inleddes av Peter Strang, leg läk, professor.

Som tack till talarna skänkte konferensen en gåva till organisationen "Min stora dag".

Ulrika Kreicbergs, leg ssk, professor.

Efter dagens parallella sessioner samlades alla på eftermiddagen dag ett för att höra om 5-gruppen, pionjärer inom palliativ vård i Sverige.

Dag två inleddes med sjukhusclownerna från Clownmedicin.

Clownerna Hjördis och Pajette.

Utdelning av pris till konferensens tre bästa postrar och publikens pris.


I kategorin nytänkande icke-specialiserad palliativ vård vann poster nr 55 med titel: ”Att vara bärare av en idealbild av arbetet med palliativ vård men mötas av hinder - En intervjustudie med hemtjänstpersonal”. Författare Ingela Beck, Christina Pålsson, Anita Tops från Högskolan
Kristianstad.

I kategorin nytänkande specialiserad palliativ vård vann poster nr 40 med titel: ”Videokonsultation i palliativ vård i Norrbotten”. Författare Solveig Holmström, Rose-Marie Imoni, Margareta Olsson, Kristina Pettersson Åhman och Solveig Hedman. Region Norrbotten.

I Kategori Bästa lay-out/kommunikation: vann poster nr 34 ”Akademiska sjukhusets konsultteam. En länsövergripande resurs för vårdpersonal som vårdar patienter med palliativa behov.” Författare Mia Gillfors Mård Annica Charoub, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Pristagarna fick ett vackert glasfat gjort av Lena Linderholm samt ett bokpaket från Studentlitteratur.

Publikens pris gick till poster nr 70 ”Vi har det medicinska och de har omvårdnaden. En studie av sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård ur ett sociologiskt perspektiv” Författare Frida Ekstrand, Ann-Margarethe van der Schaarf, Maria Rosberg, Stinne Glasdam,
Palliativ vård och ASIH Sund.

De fick som pris jubileumsböcker från SSH och Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta diakoni.

Efter de parallella sessionerna dag två var det dags för diplomering av sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad.

Staffan Lundström, leg läk, docent, talade under rubriken "Vad har vi gjort och vart är vi på väg...".

Georg Engel, leg läk, med dr, gjorde en spaning om framtidens palliativa vård.

Inger Fridegren lämnade över ordförandeskapet i NRPV till Bertil Axelsson, professor i palliativ medicin.

Karin Thalén ...

... och Per Nilsson avslutade sedan konferensen genom att lämna över stafettpinnen till Bertil Axelsson som bjuder in till Östersund för nästa konferens.

Bertil och resten av "Team Östersund" som hälsar välkomna till nästa nationella konferens i palliativ vård.

 

(Foto: Sara Rystedt, Petter Strömberg, Stefan Tell)

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade