Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Josefin Sveen

Barncancerfonden ger stöd till projekt om föräldrars sorg

Josefin Sveen, docent i medicinsk psykologi vid Palliativt forskningscentrum, har fått anslag från Barncancerfonden för projektet När ett barn dör: skillnader i mammor och pappors sorg och utvärdering av en sorg-app.

Ett syfte med projektet är att undersöka sorgen hos mammor och pappor och hur deras sorg skiljer sig åt, samt vilka faktorer som påverkar sorg och psykisk ohälsa hos efterlevande föräldrar. Ett relativt nytt forskningsområde inom sorg är ältande (eng. rumination) och hur det påverkar sorgereaktioner, vilket kommer undersökas i studien.

Det finns i dagsläget inget utvärderat sorgstöd som är lättillgängligt för förlustdrabbade föräldrar i Sverige. Ett syfte med projektet är därför att utveckla och utvärdera en sorg-app för föräldrar som mist sitt barn i cancer. Appen innehåller bland annat information om sorg, komplicerad sorg och strategier för att hantera sorgen.

Målet med projektet är att öka kunskapen om sorg och ältande hos mammor och pappor, samt vilka faktorer som påverkar föräldrars sorg. Ett annat mål är att med appen minska det psykiska lidandet hos föräldrar som mist ett barn i cancer. Om resultaten av sorg-appen är positiva är ett nästa steg att utvärdera den hos syskon till barn som dött av cancer.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade