Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Personerna bakom det nya samarbetet: Anna Pihl Lindén, stiftsmusiker och Fredrik Lidé, Stiftsdirektor i Stockholms stift, samt Oskar Ekberg, professor i piano och utbildningsledare för kyrkomusiken vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ersta Sköndal Bräcke högskola startar preparandutbildning i kyrkomusik i samarbete med Stockholms stift

Den nya preparandutbildningen för kyrkomusiker på Ersta Sköndal Bräcke högskola är utformad av högskolan och Stockholms stift gemensamt, och ges i samarbete i syfte att utveckla och stimulera högre studier i kyrkomusik för studerande i åldern 18–23 år.

- Det känns enormt glädjande att vi på kyrkomusikerutbildningen och Stockholms Stift tillsammans har kunnat hitta ett sätt att ta tag i en av de viktigaste kyrkomusikfrågorna just nu: rekryteringen av en ny generation kyrkomusiker, säger Oskar Ekberg, utbildningsledare på kyrkomusikerutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det är ett viktigt samarbete, både nu och för framtiden!

Preparandutbildningen riktar sig till unga som är intresserade av ett varierat och rikt musikaliskt yrke och kan tänka sig en framtid som kyrkomusiker, men som behöver utveckla kunskaper och färdigheter i ett eller flera av dessa områden för att kunna tillgodogöra sig en yrkesförberedande högskoleutbildning.

Fokus ligger på att komplettera och bygga grundläggande färdigheter inom ämnena solistisk orgel, liturgisk orgel, körsång och ensembleledning, piano, brukspiano, sång samt musikteori. Studierna är anpassade för att den studerande under två terminer ska kunna tillgodogöra sig samtliga de färdigheter som krävs för godkända antagningsprov till högskolestudier i kyrkomusik.

Utbildningen ges på heltid, och består av individuella lektioner och gruppmoment. Lärarna och lokalerna är desamma som på högskolans kyrkomusikerutbildning, och man har som student på preparandutbildningen full tillgång till högskolans resurser, exempelvis övningsrum, datasalar m.m.

Ansökningsperioden har öppnat och sista dagen för ansökan är 16 april 2018. Urvalet sker i samarbete med Stockholms stift med underlag av samma antagningsprov som till Ersta Sköndal Bräcke högskolas kyrkomusikerutbildning.

Mer information

Kyrkomusikerutbildningens sida

Utbildningsledare Oskar Ekberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Stiftsmusiker Anna Pihl Lindén, Svenska kyrkan
anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se

Senast uppdaterad: 2018-02-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade