Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Johanna Schiratzki ny ledamot i Statens institutionsstyrelses (SiS) vetenskapliga råd

Sedan årsskiftet är Johanna Schiratzki vid Institutionen för socialvetenskap ny ledamot i SiS vetenskapliga råd. Förordnandet gäller i tre år.

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till Statens institutionsstyrelse när det gäller principiella forskningsfrågor inom ungdomsvården och missbruksvården. Rådet ska också främja forskning inom ungdomsvård och missbruksvård, medverka vid granskning och bedömning av forskningsansökningar och verka för att sprida information om forskning och forskningsresultat av betydelse för ungdomsvård och missbruksvård.

Johanna sitter även med i Försäkringskassans vetenskapliga råd, ett förordnande som sträcker sig från 2017 till 2020.

Senast uppdaterad: 2018-01-10.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade