Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ersta Sköndal högskola blev Ersta Sköndal Bräcke högskola den 23 januari 2017

I samband med starten av vårterminen 2017 bytte Ersta Sköndal högskola namn till Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det officiella datumet för namnbytet är den 23 januari då namnet började användas. Det nya engelska namnet är Ersta Sköndal Bräcke University College.

Bakgrunden till namnbytet är att Bräcke diakoni tillkom som delägare 2010. De anslöt sig då till de ursprungliga ägarna Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal som hade bildat högskolan 1998 när de slog samman sina högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram. Det nya högskolenamnet speglar detta utökade ägarskap.

Det nya namnet är även ett sätt att markera och lyfta fram det diakonala arv som ligger till grund för högskolans nuvarande verksamhet. Ersta diakoni började utbilda diakonissor 1851 och startade då det som blev landets första sjuksköterskeutbildning. Stora Sköndals utbildning av manliga diakoner utvecklades på motsvarande sätt till den nuvarande socionomutbildningen. Bräcke diakoni startade 1923 med liknande ambitioner i Göteborg. De diakonala institutionernas verksamhet reflekteras i Ersta Sköndal Bräcke högskolas professionsinriktade utbildningar och en forskning som alltid sätter människan i välfärdssamhället i fokus.

Senast uppdaterad: 2017-04-05.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade