Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2016-12-08

Statlig värdegrund ska stärka förtroendet för statsförvaltningen

 Den 6 december överlämnades Värdegrundsdelegationens slutrapport ”Att säkerställa en god statsförvaltning” till civilminister Ardalan Shekarabi.

– Det är första gången som värdegrundsfrågor permanentas i den statliga förvaltningen, säger professor Tomas Brytting, som varit en av ledamöterna i värdegrundsdelegationen.

Värdegrundsdelegationen, som letts av professor Lena Marcusson vid Uppsala universitet, tillsattes av regeringen 2013 för att genom skrifter och andra aktiviteter verka för ökad respekt och en ökad förståelse för den statliga värdegrunden.

Sex principer bildar tillsammans den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. De är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika frihet och värdighet samt effektivitet och service. Slutrapporten ska nu förvaltas av Statskontoret.

– Värdegrundsdelegationens arbete har varit ett led i arbetet med att stärka förtroende för statsförvaltningen, motverka korruption och skapa en kultur för gott bemötande av allmänheten, säger Tomas Brytting.

Läs rapporten "Att säkerställa en god statsförvaltning".

Senast uppdaterad: 2016-12-08.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade