Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Veronica Ekström har själv broderat omslaget till avhandlingen. Hon ville ha en kontrast mellan det obehagliga i titeln och ett typiskt kvinnligt hantverk som symboliserar en hemkänsla.

Det besvärliga våldet. En intervju med Veronica Ekström.

”Jag är inte intresserad av hur kommunernas handlingsplaner ser ut, jag vill veta hur socialarbetarna konkret arbetar”, säger Veronica angående sin avhandling Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Titeln till avhandlingen kommer av att det var så många som pratade om hanteringen av mäns våld mot kvinnor som något som är besvärligt ur så många olika perspektiv. Det är besvärligt inom socialtjänstens organisation eftersom de som arbetar med det ofta har en  kompetensutbildning inom området men ständigt arbetar mot andra inom organisationen som har förutfattade  meningar och åsikter. Det är besvärligt, förödande och ibland fatalt för kvinnorna själva. Samtidigt är det också besvärligt politiskt.

Avhandlingen handlar om socialtjänsten och det stöd som de ger till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Veronica har tittat på  socialarbetarnas handlingsutrymme och hur man kan förstå det handlingsutrymmet. Avhandlingen bygger på intervjuer både med socialarbetare och med våldsutsatta kvinnor. Under arbetets gång blev det tydligt för henne att även om lagstiftningen ger socialarbetarna ett stort handlingsutrymme finns det annat som krymper det. Till exempel upplevde många av de intervjuade socialarbetarna en stark maktlöshet när det gällde möjligheten att ge kvinnorna ett nytt boende. De har sällan möjlighet att kunna erbjuda kvinnorna lägenhetskontrakt utan måste ofta hänvisa dem till vandrarhem.

Det finns och har funnits en stark kritik från kvinnoorganisationer om att socialtjänsten brister i stödet till våldsutsatta kvinnor. Mot bakgrund av den kritiken har man inom lagstiftningen och inom socialtjänsten förstärkt och försökt förbättra arbetet hos socialtjänsten. För utsatta kvinnor som söker hjälp blir socialkontorets bemötande viktigt och det kan vara svårt för de våldsutsatta kvinnorna att få den hjälp de behöver om de inte själva konkret vet vad de har rätt till.

”Under arbetet med min avhandling blev jag positivt överraskad över hur engagerade socialarbetarna är i sitt arbete med att hjälpa de våldsutsatta kvinnorna och hur klokt de resonerar om sitt arbete”, säger Veronica.

Veronica Ekström försvarade sin avhandling "Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.” den 14 oktober på Linköpings universitet.

Länk till avhandlingen i DiVA.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För information se Linköpings universitets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen!

Senast uppdaterad: 2016-12-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade