Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Palliativt Forskningscenter i samarbete med danska "Rehabiliteringscenter For Muskelsvind"

Ett samarbete pågår mellan forskargupper på Palliativt Forskningscenter och det danska resurscentret för muskelsjukdomar - Rehabiliteringscenter For Muskelsvind. Doktorand Elin Hjorth var under vecka 38 i Århus för att bland annat hämta hem data från den Svensk-Danska enkätundersökningen om föräldrar till barn med svår form och Spinal Muskelatrofi och deras upplevelse av vård av sitt barn.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade