Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


2016 års Hamiltonseminarium handlade om människans möte med ny teknik i vården

Högskolans årliga Hamiltonseminarium arrangerades den 16 september. Programmet innehöll inledningsvis flera föredrag om synen på eHälsa. Dessa ledde fram till diskussioner om både möjligheterna och riskerna med den tekniska utvecklingen.

Under dagen medverkade bland andra Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (bilden ovan), Elisabeth Strandberg, sakkunnig forsknings- och eHälsofrågor, Svensk sjuksköterskeförening, Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, Center för eSamhället, Sveriges kommuner och landsting och Barbro Westerholm, Sveriges Riksdag, Statens medicinsk-etiska råd.

Vårdetik har alltid varit ett starkt signum för Ersta Sköndal Bräcke högskola. Genom ett generöst bidrag från Margareta Hamilton har flera principiellt intressanta projekt kunnat utvecklas. I det årligen återkommande Hamiltonseminariet inbjuder högskolan till en diskussion om angelägna
vårdetiska frågeställningar. Nästa seminarium hålls den 15 september 2017 och har temat Jämlik hälsa - en etisk fråga.

Astrid Norberg, professor emerita vid Ersta Sköndal högskola, kommentar Elisabeth Strandbergs föredrag.

Lars Andersson, lektor Ersta Sköndal högskola, och professorerna Stefan Sävenstedt, Malin Olsson och Dan Harnesk från Luleå tekniska universitet presenterade ett projekt om värdighet och risk i eHälsoarbete.

Den avslutande diskussionen handlade om framtidsperspektivet.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade