Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


"För utmärkt genomförda studier"

— Våra stipendier kommer ofta som en överraskning för studenten, som själv inte har ansökt om stipendiet. Vi brukar överlämna stipendiet med diplom och en blomma på examensdagen, berättar Birgitta Sjöström Ewetz som är ansvarig för volontärfrågor rörande Ersta inom Stockholm Söder Rotaryklubb. Sedan bjuder vi stipendiaterna på lunch på Gondolen som är klubbens mötesplats, och ber dem hålla ett föredrag om sina studier och hur de ser på framtiden.

Initiativet till stipendierna togs av Lars-G. Ståhl, medlem i klubben och med ett mångårigt förflutet inom Ersta Diakoni. Stipendierna är tänkta som en uppmuntran och man har inget villkor kopplat till stipendiet. Varje år får tre studenter på Ersta Sköndal högskola ett stipendium från Stockholm Söder Rotaryklubb. Stipendiet på 4000 kronor delas ut till de studenter inom sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet och inom diakoni, kyrkomusik och teologi som utmärkt sig i sina studier. Institutionerna lämnar in en skriftlig nominering till Stockholm Söder Rotaryklubb som sedan beslutar om stipendierna.

Nästan ända sedan starten 1949 har Stockholm Söder Rotaryklubb haft ett samarbete med högskolans ägare Ersta diakoni. Man har bland annat ordnat traditionella bussutflykter för de äldre, guidat på Erstadagen, ställt upp som konsertvärdar, agerat sjukhusvärdinnor, ledsagat boende vid Mariahemmet till Ersta sjukhus och donerat saker till Ersta Secondhand. I vår klubb gör vi inte så mycket insatser baserade på pengar, utan vi delar istället med oss av vår tid, säger Ingrid Florén, PR-ansvarig inom klubben.

— Globalt gör Rotary stora insatser. Tillsammans med Bill och Melinda Gates Foundation har vi nästan utrotat polio. Efter jordbävningskatastrofen på Haiti var Rotary faktiskt allra först på plats med nödhjälp genom sina ”shelter boxes” eftersom vi råkade ha en pilot i närheten.

Rotary är en organisation som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Alla som är samhällsengagerade, oavsett bakgrund, kön ålder, religion eller etnisk tillhörighet, är välkomna som medlemmar. Rotary startades 1926 i Sverige men kommer ursprungligen från Chicago där Rotary startades 1905.
Rotary kallas ibland ”världens största universitet”, och Agneta Hagelberg, president 2015-2016, berättar att det vid varje sammankomst, i varje Rotaryklubb över hela världen, hålls föredrag. Utbildning är viktigt och Rotary värnar om ungdomar.

— För oss är det roligt att vara involverade i att kunna ge något så speciellt till någon som förtjänar det, säger Elisabeth Christiansson på Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi. När vi nominerar till stipendiet tittar vi på studieresultat, engagemang och den sociala lämpligheten i det kommande yrket. Vi uppskattar den här formen av samverkan mellan högskolan och den samhällsengagerade organisationsform som Rotary är.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade