Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2015-09-01

Ny bok om chefsrollens villkor

Den 25 augusti presenterades boken "Chef i omsorgen.Vardag, forskning, etik" på högskolan. Boken, utgiven på Gothia fortbildning, är en del av ett pågående forskningsprojekt på IOA som finansieras av femton vårdgivande företag, kommuner och organisationer.

"Chef i omsorgen" är en antologi, redigerad av Tomas Brytting och Erik Blennberger, IOA. I fjorton kapitel beskrivs omsorgschefers vardag och forskning inom området. Det resoneras också kring olika etiska dilemman som ryms inom det komplicerade arbetet som omsorgens chefer utför.

Boken vänder sig chefer inom äldreomsorgen, men kan också vara aktuell för andra chefer inom omsorgen och också studerande.

Senast uppdaterad: 2015-09-01.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade