Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2014-12-10

Ska handelshögskolorna kränga läran om maximal vinst till aktieägarna?

Frågan ställs av David Rönnegard (IOA) och N. Craig Smith i en artikel i novembernumret av Journal of Business Ethics. Artikelen finns också i en mera populärvetenskaplig form i  INSEAD:s magasin Knowledge.

Deras utgångspunkt är att handelshögskolorna har ett avgörande inflytande när det handlar om att sätta normer för företagens praxis. Därför är det bekymmersamt när studenterna matas med normen att företagens enda uppgift är att maximera vinsten för aktieägarna. "Vad som däremot ofta utelämnas är att profit inte är synonymt med aktieägarvärde", skriver de båda författarna.

Senast uppdaterad: 2015-01-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade