Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2014-11-17

Ny etisk kod för psykoterapeuter

På psykoterapimässan den 22 oktober lanserade Akademikerförbundet SSR en ny etisk kod för psykoterapeuter, skriven av Erik Blennberger IOA i samråd med en referensgrupp av erfarna psykoterapeuter.

Den etiska koden väckte intresse och uppmärksamhet hos de 400 deltagarna på Psykoterapimässan, enligt pressmeddelande från Akademikerförbundet SSR. Många har efterlyst en etisk kod eftersom flera psykoterapeututbildningar kritiserats för bristande undervisning i etik.

Psykoterapeuten möter människor som är i sårbara livssituationer och den psykoterapeutiska situationen aktualiserar grundläggande värderingsfrågor. De handlar om livets villkor och förpliktelser och även om att bedöma aktuella kultur- och samhällsvillkor och tongivande mentaliteter om påverkar vårt sätt att leva och att tolka vårt liv. Till de grundläggande frågorna som väcka hörs också frågan om vad ett gott mänskligt liv innebär och vad är och hur yttrar sig psykisk hälsa? Vad innebär det att tolka en annan människas liv och vilka mål och medel bör psykoterapi ha?

Terapeuten möter också en rad konkreta etiska frågeställningar i sin utövning. Hur ska man till exempel handskas med den allians som skapas mellan terapeuten och patienten? Och kan man ha en person i terapi som man känner sedan tidigare? Hur långa ska terapiperioderna vara och vilka dilemman kan väckas inför att avsluta en terapi. En terapeut kan också komma att höra saker som är olagligt eller som drabbar en tredje part – hur ser då anmälningsplikten ut?

”Etik och psykoterapi” vänder sig till alla som arbetar med psykoterapi, oavsett grundutbildning. Den är resonerande i sin karaktär och avslutas med en rad exempel på dilemman en psykoterapeut kan ställas inför.

Erik Blennberger har tidigare skrivit en rad etiska koder för socialarbetare, ekonomer, chefer, personalvetare och samhällsvetare på uppdrag av Akademikerförbudet SSR. Samtliga koder går att ladda ner på förbundets hemsida: Länk...

Senast uppdaterad: 2014-11-17.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade