Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Klicka på bilden ovan för att se en film om kyrkomusikerutbildningen.

Kyrkomusikerutbildningen

Sidans innehåll:

  • Kyrkomusikeryrket
  • Två examina: högskoleexamen och kandidatexamen
  • Preparandutbildning
  • Uppdragsutbildning
  • Konserter
  • Facebook
  • Om kyrkomusikerutbildningen och lärarna
  • Behörighet
  • Antagningsprov

 

 

kyrkomusikeryrket

Kyrkomusikeryrket är ett spännande musikaliskt arbete med kyrkan som bas. En självklar del i jobbet är att spela orgel och piano, sjunga, leda olika körer och ensembler, och att undervisa i t ex orgel, sång eller piano. Kyrkomusiker arbetar med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. På många orter har kyrkan blivit ett centrum i ett aktivt musikliv tack vare engagerade kyrkomusiker.

Framtidsutsikterna inom yrket är mycket goda. Över hela landet ges utmärkta möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. Ersta Sköndal Bräcke högskolas kyrkomusikerutbildning ger dig bästa möjliga start på ett utmanande och tillfredsställande yrkesliv!

 

Två examina: högskoleexamen och kandidatexamen

Konstnärlig högskoleexamen i Kyrkomusik 120 hp (för kantorstjänst)

Utbildningen för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp slutförs normalt efter två års studier på helfart, men kan även läsas på deltid under en längre period. Centrala ämnen är kurser i solistisk orgel, liturgisk orgel, klassiskt pianospel, brukspianospel, klassisk sång, kördirigering, samt satslära och gehör. Vissa pedagogiska och praktiska ämnen ingår också. Se vidare under modulen ”Antagningsprov” nedan.
Denna examen utgör fackutbildningsdelen för motsvarande kantorstjänst i Svenska kyrkan (Kyrkomusiker C-nivå). Se nedan under Behörighet.

Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp (för organisttjänst)

Möjlighet finns att efter två års högskolestudier i kyrkomusik komplettera med ett tredje år på kyrkomusikerutbildningen.
Nivån 121-180 hp är en påbyggnad på de första 120 hp och innehåller till viss del obligatorisk undervisning (bl.a. liturgiskt orgelspel, kördirigering, examensarbete) men också valbara kurser där du som student själv väljer din inriktning utifrån skolans kursutbud.
Det tredje året leder tillsammans med de två första fram till konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp (motsvarande den kandidatexamen som utfärdas vid musikhögskolorna).
Denna examen utgör fackutbildningsdelen för motsvarande organisttjänst i Svenska kyrkan (Kyrkomusiker, B-nivå). Se mer information under modulen "Behörighet" nedan.
Se också vidare under modulen ”Antagningsprov” nedan.

Studiemedel/CSN

Kyrkomusikerutbildningen till konstnärlig högskoleexamen (120 hp) och konstnärlig kandiatexamen (180 hp) är studiemedelsberättigad.

Deltidsstudier

Deltidsstudier kan vid behov erbjudas, i första hand med en studietakt på 50% (halvfart, studier vanligtvis två till tre dagar i veckan)

 

Preparandutbildning

Preparandutbildningen för kyrkomusiker på Ersta Sköndal Bräcke högskola startade ht-2018 och är gemensamt utformad och arrangerad av högskolan och Stockholms stift, med syftet att utveckla och stimulera högre studier i kyrkomusik för studerande i åldern 18-23 år.

LADDA NER en informationsfolder om preparandutbildningen

Utbildningen löper på heltid under ett läsår, och är kostnadsfri för de preparander som antas via antagningsprov, men berättigar inte till studiestöd från CSN.

Lärarna och lokalerna är desamma som på högskolans kyrkomusikerutbildning, och du har som student på preparandutbildningen full tillgång till högskolans resurser, exempelvis övningsrum, datasalar m.m.
Kursutbudet innehåller samtliga kärnämnen som i den ordinarie kyrkmusikerutbildning, inkl. alla individuella instrumentallektioner.

Urvalet sker i samarbete med Stockholms stift, antingen med underlag från samma antagningsprov som till Ersta Sköndal Bräcke högskolas kyrkomusikerutbildning,
eller
med hjälp av individuellt utformat sång- och spelprov vid annat tillfälle.

Antagningsperioden för år 2019 perioden är mellan 1 april och 31 juli.

För ansökan efter 1 maj , kontakta utbildningsledare Oskar Ekberg (kontaktuppgifter i grå rutan till höger) för ansökningshandlingar och bokning av individuellt antagningstillfälle.

En viktig skillnad gentemot öbriga utbildningar är att den sökande till preparandutbildningen inte kan bli underkänd i något moment! Preparandutbildningens uttalade mål är att individuellt förbereda och komplettera kunskaper, och därför baseras antagningen på en helhetsbedömning av den sökandes potential.
Sökande till preparandutbildningen konkurrerar heller inte platsmässigt med de sökande till högskoleutbildningen, då preparandutbildningen förfogar över separata studieplatser.

Har du frågor eller funderingar om preparandutbildningen?
Kontakta Oskar Ekberg, oskar.ekberg@esh.se.

 

Uppdragsutbildning

Är du yrkesverksam och intresserad av fortbildning i högskolans ämnen?
Eller vill du komplettera och fördjupa dina kunskaper?
Kyrkomusikerutbildningen anordnar uppdragsutbildningar, där vi erbjuder kurser i enskilda ämnen med högskolans ordinarie lärare.
För närmare beskrivning av kurserna (omfattning, antal högskolepoäng, pris m.m):

LADDA NER en folder med aktuellt kursutbud för 2018-2019

 

KONSERTER

Studenterna på kyrkomusikutbildningen medverkar ofta på offentliga konserter.
Du hittar information om dessa i konsertkalendariet.
Varmt välkommen!

 

FACEBOOK

Välkommen att följa kyrkomusikerutbildningens facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här publiceras den senaste informationen, bilder och videoklipp, och ges möjlighet att kommunicera med oss direkt.


Senast uppdaterad: 2018-08-08.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120/180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Kyrkomusik
Studietakt: 100%, 50% eller individuell studiegång
Utbildningsstart: HT
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 2018-03-01
Sista ansökningsdag: 2018-04-16

Ansökningshandlingar

Kyrkomusikerutbildning

- Högskoleexamen 120 hp

- Kandidatexamen 60 (121-180) hp 

- Preparandutbildning 60 hp
- Uppdragsutbildning i kyrkomusik 


Viktiga datum

Sista ansökningsdatum för läsåret 2019-2020 är 15 april 2019!

Antagningsprov för läsåret 2019-20 anordnas 2-3 maj 2019.

Kontakt


Prefekt

Mats J Hanssonöppnas i nytt fönster

Utbildningsledare
Oskar Ekbergöppnas i nytt fönster


Besöksadress
Herbert Widmans väg 4

Postadress
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Box 441
128 06 Sköndal

E-post: kyrkomusik@esh.se

Studentbostad

Läs här om de lägenheter du kan få hyra som student på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade