Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2021-09-10

Hamiltonseminarium 2021: Etikronder ­– teori och praktik

Årets Hamiltonseminarium tar sin utgångspunkt i praktisk etisk problembearbetning. Praktisk etisk problembearbetning äger rum på olika sätt och under olika former i svenska vårdmiljöer. Det inträffar dagligdags helt informellt genom kollegiala samtal om patientfall men det organiseras också som schemlagda dialogiska möten.

Forskning visar att regelbundna tillfällen till reflektion över svårigheter och dilemman i arbetet minskar etisk stress, utvecklar organisationen och ökar patientsäkerheten. En bärande idé är att medarbetarna ska få del av olika erfarenheter och professionella perspektiv och pröva flera ståndpunkter inför olika situationer.

Seminariet hålls på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30. Seminariet är avgiftsfritt.
Vi hälsar lärare, forskare, studenter, politiker och aktörer inom vården, det sociala arbetets verksamhetsformer, ja alla som intresserar sig för etikarbete i praktiken, varmt välkomna till årets Hamiltonseminarium.

OBS! Hamiltonseminariet 2021 anordnas under förutsättning att Folkhälsomyndigetens rekommendationer för offentligt anordnade möten medger det.

Senast uppdaterad: 2021-04-27.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade