Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-05-15

INSTÄLLD! Utbildningsdag: A manifesto for mental health care

Människans psykiska hälsa är helt beroende av hur omvärlden förstås och förstår tankar och känslor om självet, relationer, framtiden och världen. Sociala och psykologiska faktorer och omständigheter påverkar det mänskliga välmåendet.

Föreläsaren och professorn i klinisk psykologi, Peter Kinderman, menar att uppfattningen om att känslomässiga affekter är symptom på biologisk sjukdom är en utbredd, förförisk och farlig förklaringsmodell. Vid dagens föreläsning diskuteras detta, samt varför fokus behöver skifta från rådande förklaringsmodell till en psykosocialt individanpassad förståelse, vilket är något han även beskriver i sin senaste bok A Manifesto for Mental Health Care - Why We Need a revolution in Mental Health Care.

När: 15 maj
Kl: 9.00-16.00
Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1K
Lokal: Bringsalen

Senast uppdaterad: 2020-03-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade