Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-04-21

INSTÄLLD: Frukostföreläsning - Existentiell vägledning

Hur kan vi bemöta och samtala om kriser, problem, möjligheter, omsorg, ångest, sorg och konflikter utifrån ett existentiellt perspektiv? Den 21 april håller Lance Cederström en föreläsning om grunderna i den existentiella filosofin och psykologin samt hur perspektiven kan användas i samtal med klienter, brukare, patienter och medarbetare.

Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer: beteendevetare, yrkesverksamma inom omsorg, hälso- och sjukvård, personalhandläggare, socionomer, coacher, behandlingsassistenter, präster, diakoner, pedagoger, psykoterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter och chefer.

När: 21 april
Kl: 8.30-10.30
Plats: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Erstagatan 1F
Lokal: Martasalen

Senast uppdaterad: 2020-03-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade