Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-03-17

Seminarium: Hopp eller hot: det religiösa civilsamhället som möjlighet kontra hinder för integration och social sammanhållning

Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola arrangerar regelbundet vetenskapliga seminarier kring det civila samhället. Under 2020 kommer centret att introducera en ny ansats som dels innebär att vi har ett gemensamt tema för varje termin, dels att vi bjuder in utvalda externa personer som har kunskap i och intresse för den fråga som står i centrum för varje givet seminarium. Under vårterminen 2020 blir temat Civilsamhället i en tid av polarisering.

Läs mer om Centrum för civilsamhällesforsknings seminarieserie här.

Den 17 mars hålls seminariet Hopp eller hot: det religiösa civilsamhället som möjlighet kontra hinder för integration och social sammanhållning
Plats: Ersta Sköndal Bräcke högskola,

Vill du närvara vid seminariet, kontakta Magnus Karlsson.

Senast uppdaterad: 2020-01-13.

Relaterade nyheter

har inga delgrensplaceringar

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade