Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elisabeth Christiansson

The Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology

TitLE:

Lecturer 

PHONE:

+46 8-555 050 09 

MOBIL: +46 76-636 50 79

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Box 111 89, 100 61 Stockholm

VISITING ADDRESS:

Erstagatan 1 N

Research Area


Publications

Click the titles in the list to view in DiVA


Elisabeth Christiansson (2019). Diakoni, utopi och genus
Elisabeth Christiansson (2019). Institutionaliserad kvinnlighet
Elisabeth Christiansson, Stig Linde (2019). Kan barmhärtigheten institutionaliseras?
Elisabeth Christiansson (2019). Mänsklig svaghet och barmhärtighet
Linnea Lundgren, Elisabeth Christiansson (2019). Rättigheter och barmhärtighet: oförenliga eller överbryggande diskurser?
Charlotte Engel, Elisabeth Christiansson (2017). Diakonins strukturer: En presentation av tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift 2016/2017 [Fulltext]
Elisabeth Christiansson (2015). Recension av: Välfärdsinsatser på religiös grund : förväntningar och problem av Anders Bäckström (Red.). Artos & Norma, 2014.
Elisabeth Christiansson, Helena Inghammar (2014). Att byta uppdrag inom vigningstjänsten
Elisabeth Christiansson, Stig Linde (2014). Forskning om diakoni: en litteraturöversikt
Elisabeth Christiansson, Helena Inghammar (2013). Diaconia: Recent changes in the Church of Sweden
Elisabeth Christiansson (2013). Forskning om Diakoni
Elisabeth Christiansson (2012). Intern sekularisering i Svenska kyrkan
Elisabeth Christiansson (2011). Forskning om diakoni: paradigmskifte i diakoniforskningen?
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2011). Kyrkan och ojämlikheten
Elisabeth Christiansson (2011). Poeten och sakramentet
Elisabeth Christiansson (2011). Rec. av: Vivi-Ann Grönqvist: Ett liv i tjänst för kyrkan av Sven Arne Flodell
Elisabeth Christiansson (2010). Rec av: Den långa vägen : diakonifrågor i kyrkomötet 1938-1999 av Yngve Levenskog
Elisabeth Christiansson (2010). Rec av: Präst och karl, karl och präst: prästmanlighet i tidigt 1900-tal av Anna Prestjan
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2009). Dialogue as a reply to the modern: the idea behind the church of Sweden closely related Sigtuna Foundation at the time of its establishment
Elisabeth Christiansson (2008). Diakoni och samhällsförändring
Elisabeth Christiansson (2008). Rec av: Hjärtats tillit: trosförmedling i luthersk tradition av Sven-Åke Selander
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2008). Samförstånd som politik och religion
Elisabeth Christiansson (2007). Gud bortom genus: två perspektiv på Gud
Elisabeth Christiansson (2007). Ideologi i frivilligorganisationer
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2007). Kristen enhetskultur på modernitetens villkor: visionen bakom Sigtunastiftelsen vid tiden för dess grundande
Elisabeth Christiansson (2007). Rec av: Den äldsta kyrkan: förkunnelse, förföljelse och framgång under fem sekel av Christer Hedin
array Elisabeth Christiansson (2006). Kyrklig och social reform
Elisabeth Christiansson (2003). "Först och framför allt själen": diakonins tankevärld omkring år 1850 [Fulltext]
Elisabeth Christiansson (2003). Rec av: Kvalitet i livslånga tjänsterelationer - Svenska kyrkan ur tjänsteteroretiskt och religionssociologiskt perspektiv av Per Pettersson
Elisabeth Christiansson (2002). Inre mission och socialt hjälparbete
Elisabeth Christiansson (2002). Inre mission och socialt hjälparbete i Stockholm omkring år 1850, paper från Hilding Pleijl-symposium IV
Elisabeth Christiansson (2002). Rec av: Värdegrunden finns den? av Kennert Orlenius

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Elisabeth Christiansson

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Contact

Ersta Sköndal Bräcke University College
Phone: +46 8 555 050 00
Questions about studies: utbildningsstod@esh.se
Mail: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51    

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade