Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

The Department of Social Sciences

TitLE:

Professor in Social Work, senior lecturer, researcher 

PHONE:

+46 08 555 051 00 

E-MAIL:

Address: Ersta Sköndal Bräcke University College
Box 441, SE-128 06 Sköndal

VISITING ADDRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Magnus Karlsson avslutade sin socionomutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke  högskola (dåvarande Sköndalsinstitutet) 1995, disputerade vid Stockholms universitet 2002 och blev 2010 docent i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Magnus Karlsson har varit verksam som forskare vid George Mason University, VA, USA och förestått en socionomutbildning i Erbil, Irak.

Undervisning

Magnus Karlsson undervisar framför allt inom vetenskapsteori, vetenskapliga metoder och vetenskaplig framställning. Magnus Karlsson har också skrivit läroböcker som används vid socionomutbildningarna i Sverige: Självhjälpsgrupper (2006), Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder (2008) och Brukarmakt (2011, tillsammans med docent Martin Börjeson).

Forskning

Magnus Karlssons avhandlingsarbete, som gjordes vid Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola, handlade om självhjälpsgrupper i Sverige. I avhandlingen diskuteras bland annat hur medlemmar i sådana grupper kan vara till stöd för varandra genom den erfarenhetsbaserade kunskap som utvecklas i dem. Under en postdoc-vistelse vid George Mason University, VA, USA, finansierad av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), växlade intresset till att också innefatta större organisationer – så kallade självhjälpsorganisationer. Särskilt fokuserades det civila samhällets organisationer på psykiatriområdet. Vid hemkomsten fortsatte Magnus Karlsson sin forskning kring dessa organisationer på det svenska psykiatriområdet, nu finansierad genom ett större anslag från Riksbankens jubileumsfond.

Sedan 2012 bedriver Magnus Karlsson forskning kring det civila samhället och fattigdom, finansierad framför allt av Sveriges stadsmissioner.

Publications

Click the titles in the list to view in DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: .

Contact

Ersta Sköndal Bräcke University College
Phone: +46 8 555 050 00
Questions about studies: utbildningsstod@esh.se
Mail: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51    

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade