Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Johan von Essen

Johan von Essen

Center for Civil Society Research

TitLE:

Doctor of Divinity, Researcher 

PHONE:

+46 76 636 51 28 

E-MAIL:

Address: Ersta Sköndal Bräcke University College
Box 11189, Se-100 61 Stockholm

VISITING ADDRESS:

Erstagatan 1N

University Education and Degrees

Theology at department of theology 160 p, Uppsala University. Bachelor of divinity 1989. Philosophy 30 poäng, department of philosofisy, Stockholm University.


Doctoral degree and dissertation

Portgraduate studies at the department of Theology, Uppsala University. Defended a doctoral thesis: ”On the meaning of volontary work. A study of people’s worldviews”. In the subdiscipline, Systematic theology and studies in World Views.

Supervisors prof. Carl Reinhold Bråkenhielm (department of Theology, Uppsala University) and prof. Lars Svedberg (Ersta Sköndal Bräcke University College).


Current employment

Since march 2008 employed as researcher at Institute for Civil Society studies, Ersta Sköndal Bräcke University College, Stockholm. 100 % research including project management for ongoing projects and responsibility for a seminar serie about the concept of civil society in the history of ideas.


Previous employment

2002 – 2007: postgraduate appointment (100 %) at department of Theology, Uppsala University.


Other

Doing research on the adult study organisations as actors in civil society. The study is finansed by the swedish research council and will be published in 2011. The project is a collaboration with the department of Education, Stockholm University. Responsibel for a project concerning the social dimensions of volunteering coaches in youth sports.


--------------------------------------------------------------------------------

Publications

von Essen, Johan (forthcoming). Från folkrörelse till kartell. In Johan von Essen & Sundgren, Gunnar (ed.) Studieförbundochcivilsamhälle – Om folkbildningens organisation, legitimitet och innebörd (arbetstitel).

von Essen, Johan & Grosse, Julia (forthcoming). Ideellt engagemang och ungdomars religiositet. In Lövheim, Mia & Bromander, Jonas (ed.) Religion som resurs. Stockholm: Verbum.

Svedberg, Lars & von Essen, Johan (2010). Care, welfare and volunteering: The Shapesof Civil Society in the Swedish welfare-state. In Rodina, nr. 10.

von Essen, Johan (2010). Inledning. In Johan von Essen (ed.) Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för frivillig socialt arbete.

von Essen, Johan & Svedberg, Lars (2010). Organisationer och engagemang i det svenska civilsamhället. In Johan von Essen (ed.) Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för frivillig socialt arbete.

von Essen, Johan (2010). Avslutning. In Johan von Essen (ed.) Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för frivillig socialt arbete.

Svedberg Lars, Magnus Jegermalm & Johan von Essen (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin – insatser i och utanför föreningslivet.
Rapport till regeringskansliet.

Svedberg, Lars & von Essen, Johan (2009). Om självförverkligande och samhällsnytta – forskning kring det ideella arbetet. In Ingrid Sjökvist (ed.) Det ger mig så mycket – 28 röster om ideellt arbete. Stockholm: Liv i Sverige.

von Essen, Johan & Åberg, Pelle (2009). Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer. Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer. Folkbildningsrådet utvärderar no 3, 2009. Stockholm: Folkbildningsrådet.

von Essen, Johan (2008).Om det ideella arbetets betydelse – en studie om människors livsåskådningar. (Diss.). ActaUniversitatisUpsaliensis. Uppsala Studies in Faith and Ideologies 18. Uppsala Universitet.

von Essen, Johan (2008). Civilsamhälle och bistånd. Rapport Ministry for Foreign Affairs. Stockholm

Lövheim, Mia & von Essen, Johan (2008). Unga och tillit. In Anne-Louise Eriksson (ed.) På Spaning … Från Svenska kyrkans forskardagar 2007. Stockholm: Verbum.

Börjesson, Martin och von Essen, Johan (2007). Det sociala ledarskapet. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

von Essen, Johan & Risfelt, Jenny (1998). Spretande tro bland unga ledare. Aktuellt för konfirmandarbetet. nr. 3. Uppsala: Svenska kyrkans församlingsnämnd.

von Essen, Johan & Risfelt, Jenny (1998). Så här gör vi Svenska Kyrkans Unga I Stockholms stift. In Guldrandzén, Tony & Markovits, M. (ed.) Delaktig och engagerad i Svenska kyrkan. Stockholm: Origo.

Proceedings

von Essen, Johan & Grosse, Julia (2010). Religion and volunteering among adolescents and young adults. ISTR working paper series.

Hvenmark, Johan & von Essen, Johan (2010). A Civic Trinity in Transformation? Changing Patterns and perspectives on Membership, Volunteering, and Citizenship in Swedish Civil Society. ISTR working paper series.

Svedberg, Lars; von Essen, Johan & Jegermalm, Magnus (2010). Trends of Stability and Variations in Civic Engagement: Sweden in prosperity and recession. ISTR working paper series.

Åberg, Pelle & von Essen, Johan (2010). Isomorphic processes and discursive strategies – Swedish study associations caught between civil society, the state and the market. ISTR Working Paper Series.

von Essen, Johan & Åberg, Pelle (2009). Swedish Study Associations and their Members. A Link to Civil Society or a Loyal Business Relation? Civil Society as a Arena of Learning. Esrea Network on Adult Education and Democratic Citizenship. Stockholm.

Svedberg, Lars; von Essen, Johan & Jegermalm, Magnus (2009). Patterns of Civic Participation in Sweden: Extensive and Stable in Prosperity and Crisis. ARNOVA 38th conference, Cleveland. Philantropy in Communities. Finding Opportunities in Crisis.

von Essen, Johan & Lövheim, Mia (2007). Ungdomars tillit. Paper vid Svenska kyrkans forskardagar. Uppsala.


Publications

Click the titles in the list to view in DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2019-09-12.

Contact

Ersta Sköndal Bräcke University College
Phone: +46 8 555 050 00
Questions about studies: utbildningsstod@esh.se
Mail: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51    

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade