Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Johan Vamstad

Johan Vamstad

Center for Civil Society Research

TitLE:

Researcher, Associate professor, Senior lecturer 

PHONE:

+46 76 636 51 46 

E-MAIL:

Address: Ersta Sköndal Bräcke University College
Box 11189, SE-100 61 Stockholm

VISITING ADDRESS:

Erstagatan 1N

Arbetsområden

Bakgrund

Johan Vamstad disputerade i ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund 2007. Namnet på avhandlingen var Governing Welfare: the Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State. Sedan disputationen har han arbetat som vikarierande universitetslektor vid Mittuniversitetet (2008-2009) och vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet (2009).

Johan har arbetat med en rad olika forskningsprojekt vid Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan våren 2005. Sedan januari 2010 är han verksam vid enheten på heltid, huvudsakligen med projektet Valfri välfärd – en socialvetenskaplig studie av olika medborgargruppers erfarenhet.


Forskning

Johan Vamstads forskningsintresse rör främst välfärdsstaten ur både svenskt och jämförande perspektiv, civilsamhället och kombinationer av dessa områden. Hans doktorsavhandling studerade den svenska välfärdstatens utmaningar och den föreslog att de demokratiska utmaningarna är mer påtagliga än de ekonomiska samt att de förra kan bemötas genom ett mer aktivt brukardeltagande i olika välfärdstjänster. För avhandlingen undersöktes speciellt barnomsorg och skillnader i deltagande och demokrati i olika typer av förskolor. Sedan avhandlingens färdigställande har han även ägnat sig åt forskning om privat givande till ideell verksamhet. För tillfället forskar Johan huvudsakligen om hur valfrihet inom gymnasieskolan, äldreomsorgen och missbruksvården erfars av de medborgare som praktiserar den. I mindre omfattning deltar han även i ett forskningsprojekt om barns politiska rättigheter.

Undervisning

Johan Vamstad har undervisat på en lång rad kurser i statsvetenskap på alla nivåer vid Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall. Han har vid det lärosätet även handlett ett stort antal uppsatser på B, C och D-nivå i statsvetenskap och socialt arbete. Vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet har han undervisat i demokratiteori och demokratisering samt svensk politik. Dessutom har han även där handlett ett stort antal uppsatser på B, C, D och masternivå. Johan Vamstad undervisar för tillfället på kursen ”Medborgarperspektiv på välfärden” vid Institutionen för Socialt Arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Publications

Click the titles in the list to view in DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: .

Contact

Ersta Sköndal Bräcke University College
Phone: +46 8 555 050 00
Questions about studies: utbildningsstod@esh.se
Mail: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51    

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade