Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna Whitaker

The Department of Social Sciences

TitLE:

Associate Professor in Social Work 

PHONE:

+46 076 636 51 27

E-MAIL:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke University College
Box 441, SE-128 06 Sköndal

VISITING ADDRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Forskningsområden och undervisningsområden

Anna Whitaker är socionom och disputerade 2004 vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse rör sociala och existentiella frågor om döende och död, vård i livets slutskede, äldrevård, äldres institutionella boende samt frågor kring anhörigskap och anhörigomsorg i relation till socialt arbete. En annan forskningsinriktning behandlar frågor om funktionshinder, anhörigskap och åldrande. Ett näraliggande intresse handlar om Svenska Kyrkans roll i relation till frågor om livets slutskede och sorg. Teoretiskt är olika samhällsvetenskapliga perspektiv kring livslopp, tid, rum samt kropp av centralt intresse i Anna Whitakers forskning.

Anna Whitaker undervisar främst på kurser som behandlar livslopp, samhälls- och beteendevetenskap, teorier i socialt arbete och socialgerontologi samt kvalitativa metoder.

Pågående projekt

"Att skingra hemmet. Tingens förändrade betydelse under livets senare skeden" är ett VR-finansierat projekt förlagt vid Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet. Projektets övergripande syfte är att studera om och på vilket sätt personliga föremål får förändrade innebörder för gamla människor i samband med vändpunkter under livets sena skeden. Projektet kommer att pågå under åren 2010 t o m 2012 och leds av Anna Whitaker.

"Funktionshinder, anhörigskap och åldrande" är en studie som har genomförs inom ramen för ett större projekt om Funktionshinder, livslopp och åldrande men är också kopplat till ett större forskningsprogram "Åldrande och omsorgens former", båda förlagda vid Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet under ledning av Prof. Eva Jeppsson Grassman.

Publications

Click the titles in the list to view in DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: .

Contact

Ersta Sköndal Bräcke University College
Phone: +46 8 555 050 00
Questions about studies: utbildningsstod@esh.se
Mail: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51    

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade