Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Anita Liljeström

Anita Liljeström

The Department of Social Sciences

TitLE:

Lecturer

PHONE:

+46 76 636 51 40 

E-MAIL:

Address: Ersta Sköndal Bräcke University College
Box 441, SE-128 06 Sköndal

VISITING ADDRESS:

Herbert Widmans väg 12


Bakgrund

Anita Liljeström utexaminerades och diplomerades som socionom vid Sköndalinstitutet i juni 1985. Hon har därefter arbetat med socialt arbete i Stockholms stad vid Flyktingbyrån, Rinkeby stadsdelsförvaltning och Maria-Högalid stadsdelsförvaltning. I de respektive stadsdelsförvaltningarna har arbetet varit inriktat mot missbruksproblematik, främst med koppling till narkotika och under en period specifikt till kvinnor. Anita har också arbetat med ungdomar vid socialtjänsten i Umeå. Utöver det direkta sociala arbetet har Anita arbetat med biståndsverksamhet i Sydamerika för Diakonia, bland annat i form av stöd till lokala projekt knutna till socialt arbete, juridisk rådgivning och mänskliga rättigheter, framförallt i Peru. Anita har en fil mag-examen från Socialhögskolan vid Stockholms universitet och en pågående forskarutbildning med inriktning mot doktorsexamen i socialt arbete vid Umeå universitet.

Undervisning

Anita har undervisat vid Umeå universitet, främst med inriktning mot handläggning, utredning och dokumentation i socialt arbete med särskilt fokus på etiska frågor och uppsatsskrivning på c-nivå, och vid Ersta Sköndal högskola, främst med inriktning mot praktikförlagd utbildning och uppsatsskrivning på b- och c-nivå.

Senast uppdaterad: .

Contact

Ersta Sköndal Bräcke University College
Phone: +46 8 555 050 00
Questions about studies: utbildningsstod@esh.se
Mail: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51    

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade