Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anders Frostenson i Lovö prästgård

Anders Frostensons psalmcentrum

Anders Frostensons psalmcentrum är ett samarbete mellan AF-stiftelsen Psalm och sång och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Syftet är dels att tillgängliggöra Ersta Sköndal Bräcke högskolebiblioteks Frostensonsamling, men också att bedriva programverksamhet med seminarier och samtal samt vara en plats för inspiration, fördjupning och forskning inom psalm och sång.

Bibliotekets samling

I samlingen finns:

  • Böcker av Anders Frostenson
  • Noter (tonsättningar av Anders Frostensons psalmtexter och dikter)
  • Bönböcker ur Anders Frostenson privata bibliotek, donerade av AF-stifelsen psalm och sång
  • Litteratur om Anders Frostenson
  • Fotografier
  • Hymnologisk litteratur

Ytterligare information om samlingen söks i bibliotekskatalogen. Materialet finns även i Libris.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Kontakta Anders Frostensons psalmcentrum på frostenson@esh.se.

Anders Frostensons psalmcentrum administreras av Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek. Samlingen med bl a noter och böcker inryms i musikbiblioteket på Campus Sköndal. Där finns också litteratur om hymnologi och liturgik.

För att få tillgång till samlingen kontakta bibliotekarien på Campus Sköndal, tfn 08-555 05 163 eller via e-post: biblioteket.skondal@esh.se.

Läs mer här om biblioteket på Campus Sköndal, öppettider, vägbeskrivning med mera.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade