Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskning i välfärdsrätt

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs forskning i välfärdsrätt. Här studeras rättens funktion i välfärdsamhället. Rättens betydelse för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värderingar såsom rättssäkerhet, icke-diskriminering och respekt för den enskildes integritet analyseras.

Välfärdsrätt motsvaras i EU-rätten närmast av de regler som brukar benämnas den sociala dimensionen, dvs. regler som i vid bemärkelse kopplar till EU:s socialpolitik med utgångspunkt i medborgarskap och fri rörlighet i förhållande till marknadsintegrering. Ofta inkluderas regelverk rörande arbete, barn och familj. Givet välfärdsrättens betoning på icke-diskriminering och integritet kan välfärdsrättsliga perspektiv läggas på en rad andra forskningsområde såsom etik, genus, migration och åldrande.

Välfärdsrätten ska också ses i perspektiv av att juridiska problem vanligen, formuleras, i termer av konflikter om begränsade resurser. Alternativa kan juridik ses som system som beskriver komplexa relationer eller kommunikations- och förhandlingsmodeller. Välfärdsrätt anknyter även till samhällsvetenskapens distinktion (välfärds)stat/marknad. Välfärdsrätt ska ses som ett inomrättsligt fält men med ambition att samverka och kommunicera med andra forskningsfält.

Högskolans forskning i välfärdsrätt är organiserad inom Institutionen för socialvetenskap.

Forskningsledare är professor Johanna Schiratzki.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade