Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskning i välfärdsrätt

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs forskning i välfärdsrätt. Här studeras rättens funktion i välfärdsamhället. Rättens betydelse för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värderingar såsom rättssäkerhet, icke-diskriminering och respekt för den enskildes integritet analyseras.

Välfärdsrätt motsvaras i EU-rätten närmast av de regler som brukar benämnas den sociala dimensionen, dvs. regler som i vid bemärkelse kopplar till EU:s socialpolitik med utgångspunkt i medborgarskap och fri rörlighet i förhållande till marknadsintegrering. Ofta inkluderas regelverk rörande arbete, barn och familj. Givet välfärdsrättens betoning på icke-diskriminering och integritet kan välfärdsrättsliga perspektiv läggas på en rad andra forskningsområde såsom etik, genus, migration och åldrande.

Välfärdsrätten ska också ses i perspektiv av att juridiska problem vanligen, formuleras, i termer av konflikter om begränsade resurser. Alternativa kan juridik ses som system som beskriver komplexa relationer eller kommunikations- och förhandlingsmodeller. Välfärdsrätt anknyter även till samhällsvetenskapens distinktion (välfärds)stat/marknad. Välfärdsrätt ska ses som ett inomrättsligt fält men med ambition att samverka och kommunicera med andra forskningsfält.

Högskolass forskning i välfärdsrätt är organiserad inom Institutionen för socialvetenskap.

Forskningsledare är professor Johanna Schiratzki.

Senast uppdaterad: 2019-03-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade