Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialt arbete för social rättvisa

Forskningen inom socialt arbete och välfärdsrätt har som mål att öka det vetenskapliga kunskapsunderlaget så att det praktiska sociala arbetet med människor utvecklas och förbättras och att välfärdssystemets ansvar för och bemötande av utsatta grupper stärks. Forskningen bedrivs i en mångkulturell kontext, där humanistisk människosyn och människors lika värde är utgångspunkter för att skapa ett samhälle med goda levnadsvillkor, jämställdhet och delaktighet. Centrala begrepp och perspektiv i forskningen är social förändring, social gemenskap, social rättvisa och mänskliga rättigheter. En viktig drivkraft är att den vetenskapliga kunskapen produceras i samarbete med och ska komma till nytta för klienter/brukare, deras närstående och för professionella. Centralt för all forskning på ISV är att knyta forskning, praktik och utbildning närmare varandra.

”Socialt arbete för social rättvisa” utgör rubriken för forskningen i socialt arbete och välfärdsrätt på Institutionen för socialvetenskap. Två teman organiserar forskningen:

1) Kränkningar av värdighet och rättigheter,

2) Skapande och upprätthållande av delaktighet och rättigheter.

I det förstnämnda temat är våld i nära relationer centralt medan utsatta gruppers inkludering i samhället utgör det andra temats fokus. Som genomgående aspekter går välfärdsrätt, frågor om företrädarskap, brukar- och anhörigperspektiv samt det sociala arbetets villkor, former och utfall. Förutom omfattande forskning med inriktning på barn, unga och vuxna med särskilt fokus på våld, bedrivs studier om barns rättigheter, frivilligt socialt arbete, brukarperspektiv, anhörigas situation, missbruk, äldre samt funktionshinder. Se vidare pågående forskningsprojekt (länk).

Forskningsledare är professor Maria Eriksson & professor Magnus Tideman

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade