Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nationell konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för den nationella konferensen om socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för upptäckt, utredning och bedömning,skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete i samarbete med Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Den sänds digitalt och består av två delar.
Kl. 9.00-12.00 - Föreläsningar - konferensen inleds med keynoteföreläsningar från fyra inbjudna föreläsare.

Ladda ner hela konferensens program, presentationer av keynotes samt abstracts till eftermiddagens seminarier i pdf-fil här , 533 kB.

Förmiddagen modereras av Maria Eriksson, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Länk till förmiddagens livesända konferens har du som konferensdeltagare fått i ett mail från CSA

Som deltagare är du välkommen att ställa frågor under konferensen via länken: https://www.menti.com/xw234b2wk5

Alternativt går du in på hemsidan: www.menti.com och fyller i koden: 13 13 84

Det finns en större chans att få din fråga hanterad om du formulerar dig tydligt och respektfullt.

Efter konferensen kommer vi besvara frågor i en fil som kommer att publiceras på https://csa.se/om-csa/forelasning-och-konferensdokumentationer/  

Agenda 5 oktober

Inledning
Josefine Johansson, vice ordförande CSA

Barnmisshandel - ett samhällsproblem. Vad vet vi och vad behöver göras?
Carl Göran Svedin, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Vad vet vi och vad behöver vi lära mer om?
Margareta Hydén, professor emerita Linköpings universitet

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – en lägesrapport
Mikael Thörn, Senior utredare Jämställdhetsmyndigheten.

Challenges and contradictions in social work with violence in close relationships – reflecting on the three planet model
Marianne Hester, professor Bristol University


Kl. 13.15-16.00 - Seminarier, som genomförs i realtid via Teams och administreras av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Här presenterar forskare och företrädare för olika verksamheter resultat från utvecklingsprojekt och aktuell forskning. Mer information om varje presentation finner du i konferensen Abstractbok som du finner genom att klicka här , 533 kB.

Eftermiddagens seminarier

Under konferensen eftermiddag sker totalt 22 presentationer i 8 olika seminarierum (Onlinemöten via mötesverktyget Microsoft Teams). Mellan varje presentation är det 15 minuters paus vilket ger dig som konferensdeltagare möjlighet att logga ut från ett seminarierum och logga in i ett annat för att lyssna på nästa presentation om du så önskar. Du har alltså möjlighet att under eftermiddagen lyssna och delta i totalt tre presentationer. Här nedan ser du vilka presentationer som sker i vilket rum. Under respektive rum finns en ruta med texten "Länk till seminarierum" när du klickar på den länkas du till presentationerna i detta seminarierum som presenteras under respektive länkruta. Respektive presentations abstract finner du i konferensens Abstractbok , 277 kB.

Moderator: Anne-Lie Vainik

Kl 13.15-14.00

Barnperspektiv på barnavårdsutredningar vid våld i nära relation

Föreläsare: Ann-Sofie Bergman, Uppsala Universitet; Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitet; Kerstin Arnesson, LInnéuniversitet & Titti Mattsson, Lunds Universitet

Kl 14.15-15.00

SAVE – en longitudinell studie om stöd och skydd mot våld på lika villkor för barn

Föreläsare: Birgitta Svensson, FoU Välfärd Värmland & Karlstad Universitet

Kl 15.15-16.00

Lika läge för alla? Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

Föreläsare: Birgitta Svensson, FoU Välfärd Värmland & Karlstad Universitet

Moderator: Veronica Ekström

Kl 13.15-14.00

Att samarbeta i möjlighetsfönstret
– Islandsprojektet som modell för samverkan mellan polis och socialtjänst i akuta fall av våld i familjer med barn.

Föreläsare: Veronica Ekström, Ersta Sköndal Bräcke Högskola & Mari Brännvall, VKV

Kl 14.15-15.00

Det yttersta skyddsnätet under Covid-19. Kvinnojourer satta under press

Föreläsare: Kristoffer Hansson & Charlotte Petersson, Malmö Universitet

Kl 15.15-16.00

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m 2019-2021

Föreläsare: Lova Gustafsson, Jämställdhetsmyndigheten

INSTÄLLT/ Presentationen UTGÅR

Moderator: Åsa Landberg och Martin Börjeson

Kl 13.15-14.00

"Jag tyckte jag bodde i helvetet" - Barns berättelser om att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Föreläsare: Lisa Dahlgren, Maskrosbarn

Kl 14.15-15.00

Barnets väg genom Barnahus

Föreläsare: Åsa Landberg, Ersta Sköndal Bräcke Högskola


Kl 15.15-16.00

ECPAT:s stödlinje för barn och unga

Föreläsare: Karin Röbäck De Souza, ECPAT

 

Moderator: Jenny Aspling

Kl 13.15-14.00

Utveckling av en intervju för bedömning av föräldraförmåga avseende föräldrar som utövar våld i sin familj

Föreläsare: Ole Hultmann, Göteborgs Universitet

Kl 14.15-15.00

Våldsutsatta barns trygghet då de har umgängesstöd

Föreläsare: Ann-Sofie Bergman, Uppsala Universitet

Kl 15.15-16.00

Förhandlingar av risk och ansvar: Samtal om våld med separerade hjälpsökande pappor

Föreläsare: Linnea Bruno, Stockholms Universitet

Moderator: Carl-Göran Svedin

Kl 13.15-14.00

Women and men sexually violated by closely related perpetrators over a lifespan

Föreläsare: Rickard Pettersson, Umeå Universitet

Kl 14.15-15.00

Unga som skadar sig själva genom sex

Föreläsare: Linda Jonsson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola


Kl 15.15-16.00

Våld i ungas parrelationer

Föreläsare: Sibel Korkmaz, Stockholms Universitet

 

Moderator: Anna Holmqvist/Maria Eriksson

Kl 13.15-14.00

"Min tur att berätta" - barn som upplevt våld och som vistas i ett eller flera skyddade boenden

Föreläsare: Malin Rekke, Bris & Sara Liljegren, Sveriges Stadsmissioner

Kl 14.15-15.00

Metoder för att möjliggöra utsatta barns delaktighet - exemplet BRA-samtal

Föreläsare: Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Kl 15.15-16.00

Bortom informationssökande: att hävda förståelse i intervjuer med våldsutsatta barn

Föreläsare: Clara Iversen, Uppsala Universitet

 

Moderator: Bengt Söderström

Kl 13.15-14.00

Project Support - Hållbart föräldraskap (PS) en insats för våldsutsatta föräldrar vars barn (3-9 år) utvecklat utmanande beteenden

Föreläsare: Helena Draxler, Karlstads Universitet

Kl 14.15-15.00

Behandlingsutfall avseende kriminogena behov: en pilotstudie av Kriminalvårdens nya behandlingsprogram för sexualbrottsdömda, Seif (Sexualbrottsbehandling med Individuellt fokus)

Föreläsare: Stina Lindegren, Uppsala Universitet

Kl 15.15-16.00

Om samtal med barn och ungdomar som har erfarenhet av våld i familjen

Föreläsare: Tua Hassling, Göteborgs Universitet

Moderator: Martin Börjeson

Kl 13.15-14.00

Ungas aktörskap och delaktighet i förhållande till stöd och skydd- med särskilt fokus på unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Föreläsare: Hanna Linell, Stockholms Universitet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade