Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nationell konferens med fokus på arbetssätt och metoder inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur bygger vi kunskap systematiskt om våld i nära relationer? I fokus för forskningsprogrammet Sivin-Barns andra nationella konferens står metoder och arbetssätt inom socialt arbete för upptäckt, utredning, bedömning och skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen kommer att hållas online med keynote-föreläsning och panelsamtal under förmiddagen, och parallella seminarier med presentationer från forskningsstudier och projekt under eftermiddagen. Nedan har du möjlighet att göra en icke bindande intresseanmälan.

Konferensen arrangeras av Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Den sänds digitalt, består av två delar och är kostnadsfri.

När: Måndagen den 4 oktober kl 9.00-16.00 (avbrott för lunch 12.00-13.15)
Var: Konferensen är digital och sker i mötesverktyget Teams (länk skickas inför konferensen till anmälda deltagare)
För vem: Praktiker och forskare som arbetar med frågor som rör socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer
Konferensspråk: Svenska
För mer information mejla: sivinbarn@esh.se

Intresseanmälan

Önskar du mer information om konferensen? Vill du få inbjudan till konferensen när denna går ut? I så fall ser vi gärna att du fyller i vår intresseanmälan nedan. Ange ditt namn, din e-postadress och inom vilken verksamhet du är aktiv. På detta sätt har vi lättare att nå ut med information till dig om konferensen.

Följ oss gärna på facebook och instagram! Vi uppdaterar där information om konferensen och forskningsprogrammet Sivin-Barn. Sök på Sivin-Barn så finner du oss!
Här tar du del av innehållet i 2020-års nationella konferens.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade