Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-05-29

Veronica

Projekt om skyddade boenden

Ett forskningsprojektom skyddade boenden i programmet.

Hej Veronica Ekström, forskare i Sivin-Barn programmet! Du forskar tillsammans med Johan Hvenmark om skyddade boenden och kvalité. Vad är det ni ska undersöka?

Vi ska studera hur det går till när socialtjänsten fattar beslut om att upphandla skyddade boenden eller teckna samarbetsavtal med till exempel kvinnojourer. Vi är intresserade av hur det går till när en socialsekreterare fattar beslut om att placera en våldsutsatt kvinna och hennes barn på ett specifikt skyddat boende. Vad är det som avgör vilket skyddat boende familjen hamnar på? Vi vill veta hur politiker, chefer och socialsekreterare ser på detta, men också hur de som driver de skyddade boendena och de som bott på skyddat boende ser på det. Vad är god kvalitet – det vill säga ett bra skyddat boende?

Vilken typ av kunskap tänker du att ert forskningsprojekt kan bidra med?

Vi hoppas att forskningsprojektet kan ge oss kunskap om vilken betydelse upphandling och avtal har och vad som är viktigt vid själva placeringsbeslutet. I och med att vi samlar in erfarenheter från många olika aktörer hoppas vi kunna få en bra bild av detta. Vi vill att kunskapen ska kunna användas för att utveckla verksamheten, både det arbete som socialtjänsten gör och den verksamhet som finns vid olika skyddade boenden.

 

Senast uppdaterad: 2020-05-29.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade