Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nationell konferens med fokus på arbetssätt och metoder inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd vid barnmisshandel och för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen som arrangeras av Sivin-barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola är forskningsprogrammets andra nationella konferens. Den sänds digitalt och består av två delar med keynoteföreläsningar under förmiddagen och parallella seminarier med presentationer från forskningsstudier och projekt under eftermiddagen.

Förmiddagen modereras av Maria Eriksson, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola och programansvarig för Sivin-Barn.

Länk till förmiddagens livesända konferens har sänts ut till anmälda konferensdeltagare via mail men finns även här.

 

För frågor, kontakta Hélène Lagerlöf, mejl: helene.lagerlof@esh.se

Agenda 4 oktober

kl 9:00 Inledning, Välkomna till konferensen!

Välkomsttal av Martin Börjeson, Prefekt, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Keynoteföreläsningar

Professor Carolina Överlien:
Vad säger forskningen om barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp under Covid -19 pandemin?

Fil Dr Anna Nikupeteri & Professor Merja Laitinen:
Barns upplevelser av en förälders stalkning efter separation (Föreläsningen ges på engelska)

kl 10:30-10:45 PAUS

Fil Dr Karin Pernebo & Fil Dr Pamela Massoudi:
Traumafokuserad behandling för små barn i samhällsvård - Child-Parent Psychotherapy

Professor Ulf Axberg & Fil Dr Ole Hultmann: "Det där har ingen evidens..." ett seminarium om dynamiken mellan praktik och forskning Länk till PPT-bilder , 417 kB.

kl 12:00-13:15 LUNCHPAUS

kl 13:15-16:00 Parallella Seminarier (se nedan)

Seminarierna genomförs i realtid via Teams. Här presenterar forskare, praktiker och företrädare för olika verksamheter resultat från utvecklingsprojekt och aktuell forskning. Mer information om varje presentation finner du nedan samt i konferensens Abstractbok , 708 kB.

Eftermiddagens seminarier

Under konferensen eftermiddag sker totalt 19 presentationer i 7 olika seminarierum (Onlinemöten via mötesverktyget Microsoft Teams). Mellan varje presentation är det 15 minuters paus vilket ger dig som konferensdeltagare möjlighet att logga ut från ett seminarierum och logga in i ett annat för att lyssna på nästa presentation om du så önskar. Du har alltså möjlighet att under eftermiddagen lyssna och delta i totalt tre presentationer. Här nedan ser du vilka presentationer som sker i vilket rum. Under respektive rum finns en ruta med texten "Länk till seminarierum" när du klickar på den länkas du till presentationerna i detta seminarierum som presenteras under respektive länkruta. Respektive presentations abstract finner du i konferensens Abstractbok , 708 kB.

Moderator: Linda Jonsson

Kl 13.15-14.00

IVIN – forskningsstudie om internetbaserad KBT-behandling för att förhindra våld i nära relationer. Var står vi idag?

Föreläsare: Dan Rosenqvist, Eva Wiman & Kjell Nordén, ATV Jönköping Länk till PPT-bilder , 2 MB.

Kl 14.15-15.00

Översikt av behandlingsmetoder för våldsutövare i nära relationer

Föreläsare: Per-Arne Håkansson, Socialstyrelsen Länk till PPT-bilder , 259 kB.

Kl 15.15-16.00

Evidensbasering av pionjärverksamheter inom socialt arbete – Beskriva och utvärdera arbetet av specialinriktade insatser för unga utsatta för våld

Föreläsare: Linda Jonsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Moderator: Veronica Ekström

Kl 13.15-14.00

AKH-modellen- så hjälper vi våldsutsatta till större självständighet

Föreläsare: Maria Jonsson, Alla kvinnors hus

Kl 14.15-15.00

Vänkommuner- hjälp till eget boende i ny kommun för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Föreläsare: Catharina Lewerentz & Ann-Christine Linder, Karlstad Kommun Hot och våld teamet Länk till PPT-bilder , 852 kB.

Kl 15.15-16.00

Ledningssystem för att säkra barnrättsperspektiv på skyddat boende

Föreläsare: Catarina Berndtsson, Stadsmissionen Länk till PPT-bilder , 3 MB.

Moderator: Anne-Lie Vainik

Kl 13.15-14.00

Att tala om sexualiserat våld i klassrummet-hinder strategier och prekära ögonblick


Föreläsare: Linnea Bruno, Stockholms Universitet

Kl 14.15-15.00

Hur samtala med unga män som använder våld i parrelationer?

Föreläsare: Lena Berg, MÄN Länk till PPT-bilder , 5 MB.

Kl 15.15-16.00

Erfarenheter och kunskap från ungarelationer.se om killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer – hur kan vi stödja och förebygga på bästa vis

Föreläsare: Zandra Kanakaris, 1000 möjligheter Länk till PPT-bilder , 3 MB.


Moderator: Åsa Kneck

Kl 13.15-14.00

Våld som en del av vardagen i livet som hemlös - hur får vi patienter att vilja tala om våldsutsatthet?

Föreläsare: Åsa Kneck, Annika Ahlstedt & Klara Essemyr, Ersta Sköndal Bräcke högskola & Pelarbacken Länk till PPT-bilder , 1 MB.

Kl 14.15-15.00

Att ställa rutinmässiga frågor om våld till pappor/icke-födande föräldrar inom BVC

Föreläsare: Mari Brännvall & Jennie Malm Georgson, VKV

Kl 15.15-16.00

VIP – ett våldsförebyggande program för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsare: Linda Winter Vikström, Eskilstuna Kommun Länk till PPT-bilder , 1 MB.

Moderator: Anders Kassman

Kl 13.15-14.00

Pusslet – en arbetsmodell för att stärka barnets rättigheter i skyddat boende

Föreläsare: Sofie Olovsson, Rädda Barnen Länk till PPT-bilder , 2 MB.

Kl 14.15-15.00

Trappan-modellen. Praktik och framtida studier.

Föreläsare: Inger Ekbom, Maria Ingemarsson & Susanne Björk, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kl 15.15-16.00

“Efter våldet” - traumamedveten omsorg

Föreläsare: Sara Skoog, Rädda Barnen Länk till PPT-bilder


Moderator: Åsa Landberg

Kl 13.15-14.00

“Dom skriker och jag skriker tillbaka” - Yngre barns upplevelser i konfliktfyllda familjer

Föreläsare: Karin Fängström, Uppsala Universitet

Kl 14.15-15.00

Aktuellt kunskapsläge om våldsutsatta barn och ungas erfarenheter av socialarbetare.

Föreläsare: Martina Vikander & Åsa Källström, Örebro Universitet Länk till PPT-bilder , 437 kB.

Kl 15.15-16.00

Ungas erfarenheter av stöd och bemötande efter sexuella övergrepp i barndomen.

Föreläsare: Åsa Landberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola Länk till PPT-bilder , 936 kB.


Moderator: Martin Börjeson

Kl 13.15-14.00

Nya regler om vårdnad - gemensam vårdnad oberoende av samarbete och obligatoriska informationssamtal – vad betyder det för socialt arbete med våld i nära relationer?

Föreläsare: Johanna Schiratzki, Ersta Sköndal Bräcke högskola Länk till PPT-Bilder , 376 kB.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade