Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårt forskningsprograms första år har redan passerat. Det har varit ett händelserikt första år och här nedan kan du ta del av vår årsberättelse.

Uppstart av arbetspaket


Forskningsprogrammets första år har varit en tid av uppstart. Forskarna i de olika arbetspaketen (forskningsprojekten) har arbetat med att att få alla pusselbitar på plats för den forskning som nu tar vid.


Under året som gått har 9 av programmets 13 arbetspaket startat upp. Etikansökningar har godkänts, samarbeten påbörjats och datainsamlingar har inletts.

Arbetspaketen behandlar socialastödinterventioner, tillgänglig forskning, skyddade boenden, specialiserade team, BRA-Samtal, iRiSk, krisinsatser och en longitudinell studie om socialtjänstens interventioner.


nalle

Nationell konferens genomförd


I uppdraget att kommunicera ut kunskap om forskningsområdet är konferenser en viktig del.Den 5 oktober genomfördes en nationell konferens där Sivin-Barn samarbetade med Centralförbundet i Socialt Arbete (CSA) som stod som huvudarrangör.

Konferensdeltagarna fick möjlighet att ta del av intressanta och givande föreläsningar av Marianne Hester, Carl-Göran Svedin, Margareta Hydén och Mikael Thörn.

Under konferensen eftermiddag deltog drygt 500 personer i 21 parallella seminarier. På seminarierna presenterades viktiga och intressanta forskningsprojektet om hur barn och unga drabbas av våld i nära relationer och deltagarna kunde även ta del av studier där interventioner och metoder för stöd presenterades.Webbplats lanserad


Den 29 april lanserades Sivin-Barns webbplats på svenska och den 23 november presenterades vår engelsk-språkiga version Sivin-Child


 

En viktig del i Sivin-Barn är kommunikationen med vad som sker i forskningsprogrammet och de resultat arbetspaketen genererar. För att ge programmet goda möjligheter att nå ut har vi under detta första år skapat en webbplats för forskningsprogrammet på svenska och på engelska.

Här kan besökare bland annat få mer information om arbetspaketen och ta del av publicerade resultat. Vi har på webbplatsen också skapat en sidor direkt riktade till barn och unga med åldersanpassad information. Besök gärna webbplatsen på: www.esh.se/forskning/sivinbarn för mer information. Har du förslag på saker vi borde ta upp. Maila programmets kommunikatör Hélène Lagerlöf


Kontakta oss

Maria Eriksson

Maria Eriksson är projektledare för forskningsprogrammet.

Hélène Lagerlöf

Hélène Lagerlöf är kommunikatör i projektet

Veronica Ekström

Veronica Ekström

Följ oss på sociala medier

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade