Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

För forskare och praktiker

I vårt forskningsprogram vill vi utforska förutsättningarna för och bidra till utveckling av ett barncentrerat, samordnat interventionssystem mot våld som barn kan utsättas för i nära relationer. Forskningsprogrammet sker i nära samarbete med lokala socialtjänster och tillsammans med Rädda Barnen och Allmänna Barnhuset. Vårt mål är att på sikt och över tid kunna bygga upp hållbara strukturer för att ge våldsutsatta barn och unga ett tydligt stöd. Vårt forskningsprogram löper under 6 år (2020-2026) och är uppdelat i två 3-års perioder.

Vår forskning sker under tre övergripande rubriker: Organisering av samverkan, Kunskapsbaserat arbete och Brukarmedverkan.

Om du klickar på knappen "Våra Arbetspaket" här nedan får du mer information om de olika delprojekten i programmet. Nedan finner du länkar till våra samarbetspartners, inbjudan till Nationell konferens om Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer samt länkar till relevanta publikationer.

crying4

PUBLIKATIONER

Här kommer vi publicera länkar
till publikationer från forskningsprogrammet.

Publikationer relaterade till arbetspaketen

iRiSk
iRiSk införande år
iRiSk, Fortsättningsstudie
iRiSk, våldsutövande pappor

BRA-Samtal

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade