Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nationell konferens med fokus på arbetssätt och metoder inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer- Anmälan öppen

Måndag 4 oktober 2021 9:00-16:00 (Internationella Barndagen)

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd vid barnmisshandel och för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen arrangeras av Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Den sänds digitalt, består av två delar och är kostnadsfri.

På programmet under dagen:

Förmiddagens sessioner i plenar kommer att behandla ny forskning om covid-19 och våld i nära relationer respektive barns erfarenheter av stalking efter föräldrarnas skilsmässa eller separation. Under förmiddagen ligger också papersessioner där vetenskapliga papers behandlas, och parallellt med dem sessioner om insatser till barn som placeras på grund av våld respektive om att utveckla kunskapsbaserad praktik på området våld i nära relationer då det finns forskning men ännu inte tydlig evidens för specifika metoder eller arbetssätt.

Talare under förmiddagen: Ulf Axberg, Ole Hultmann, Merja Laitinen, Karin Pernebo, Pamela Massoudi, Anna Nikupeteri & Carolina Øverlien.

Seminarierna under eftermiddagen kommer bland annat att handla om olika typer av metoder och metodstöd i möte med barn och unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, insatser för våldsutsatta hemlösa kvinnor, metoder för att inhämta förskolebarns erfarenheter av våld och kränkningar, insatser för barn i skyddat boende, våldspreventivt arbete i skolan och samtalsmetod i våldspreventiva insatser till unga män som utövar våld i nära relationer.


När: Måndagen den 4 oktober kl 9.00-16.00 (avbrott för lunch 12.00-13.15)
Var: Konferensen är digital och sker i mötesverktyget Teams (länk skickas inför konferensen till anmälda deltagare)
För vem: Praktiker och forskare som arbetar med frågor som rör socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer
Konferensspråk: Svenska

Följ oss gärna på facebook och instagram! Vi uppdaterar där information om konferensen och forskningsprogrammet Sivin-Barn. Sök på Sivin-Barn så finner du oss!


Välkommen med din anmälan nedan!


Är du intresserad av att hålla en presentation under eftermiddagens parallella seminarier? * (obligatorisk)
Är du intresserad av att hålla en presentation under eftermiddagens parallella seminarier?


Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade