Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer

I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Vi vill med utgångspunkt i barns utsatthet och rätt till delaktighet utforska förutsättningarna för och bidra till utvecklingen av ett barncentrerat, samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer. Forskningsprogrammet är 6-årigt och finaniseras av Forte.

I fokus för vårt arbete ligger socialtjänstens insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och deras omsorgspersoner. Vi samarbetar med lokala socialtjänster som Stockholm Stad och kommunerna på Södertörn, samt med Rädda Barnen och Allmänna Barnhuset. Vårt samarbete är tänkt att bygga strukturer och åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik.

Programmet är uppdelat i två perioder. I den första läggs grunden för det systematiska utvecklingsarbetet. I den andra skapas modeller för ett samordnat interventionssystem i en lokal kontext. I tretton olika delprojekt fokuserar vi på barn som brukare, organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder samt kunskapsanvändning i den professionella vardagen.

Här ovan finns två olika ingångar till mer information. För dig som är barn eller ungdom finns information riktad direkt till dig och för dig som är forskare eller praktiker finns mer ingående information om våra olika delprojekt.

Vi är medvetna om att coronakrisen under 2020/2021 innebär stora utmaningar för hela samhället och att risker för barn i utsatthet sannolikt ökar. Är du orolig för egen del eller för ett barn eller ungdom i din närhet ber vi dig kontakta något av de stödorgan du hittar under ingången för barn och ungdom.

Nedan kan du ta del av en presentationsfilm av vårt forskningsprogram.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade