Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Senast uppdaterad: 2018-10-19.

Palliativt forskningscentrums övergripande målsättning är att med sin verksamhet och forskning bidra till utveckling av en jämlik och hälsofrämjande palliativ vård, som ger möjligheter för patienter och närstående i olika åldrar att kunna leva den sista tiden på ett så värdigt och meningsfullt sätt som möjligt.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade