Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Palliativt forskningscentrum – PFC

Palliativt forskningscentrum (PFC) är ett centrum där det bedrivs forskning om vård i livets slutskede. Centrumet är specialiserat på frågor i samband med livsbegränsande sjukdom, döende och sorg.

Forskningen vid palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola, är unik genom att den omfattar människans hela livscykel från barnet till den äldre-äldre. Den relaterar till det rådande samhället och individers behov av palliativ vård, samt hur detta påverkar och förändrar deras vardag. I relation till dessa förändringar studeras livsvillkor och meningsskapande samt hur hälsa kan främjas.

Palliativt forskningscentrum bygger vidare på den forskning som bedrivits om hur svårt sjuka personer, deras familjer och närståendes värdighet kan främjas vid livshotande sjukdom och i dödens närhet. Vi bedriver även  teoretisk och klinisk forskning relaterat till palliativ vård tillsammans med patienter, familjer, närstående och personal, för att generera ny kunskap. Syftet är att utveckla vård- och omsorg som har direkt relevans för människor i palliativ vård samt att utveckla organisations- och samhällsperspektiv. Vi är särskilt intresserade av frågor om döende och sorg, kommunikation, transkulturell vård och vårdkvalitet utifrån ett livscykelperspektiv.

Senast uppdaterad: 2019-10-08.

Palliativt forskningscentrum


Kontakt: Titti Melin-Johansson
Tel (vx): 08-555 050 00

Postadress: Box 11189, 100 61 Stockholm

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade