Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Palliativt forskningscentrum – PFC

Palliativt forskningscentrum (PFC) är ett centrum där det bedrivs forskning om vård i livets slutskede. Centrumet är specialiserat på frågor i samband med livsbegränsande sjukdom, döende och sorg.

Patientperspektivet utgör grunden av forskningen, kompletterat av närståendes, familjers, vård- och omsorgspersonals perspektiv. Forskningen ska bidra till utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande palliativ vård, som ger möjlighet för patienter och närstående i olika åldrar att kunna leva den sista tiden på ett så värdigt och meningsfullt sätt som möjligt. Forskarna vid PFC bedriver teoretisk och klinisk forskning inom palliativ vård, för att ytterligare utveckla kunskaper som säkerställer att vårdutveckling och forskning är av direkt relevans för patienter och deras familjer.

Forskningen inom PFC bygger vidare på den starka utveckling av forskning som bedrivits inom forskargruppen om hur patientens välbefinnande kan främjas i dödens närhet och i situationer av tilltagande beroende på olika vårdplatser. Forskningen kommer även fortsättningsvis att utveckla former för att främja värdighet, hälsa och identitet hos svårt sjuka personer och deras närstående, oavsett ålder. Äldre personers situation har ett fortsatt fokus medan barns situation är ett nytt område som kommer att utvecklas.

Senast uppdaterad: 2019-03-26.

Palliativt forskningscentrum


Kontakt: Titti Melin-Johansson
Tel (vx): 08-555 050 00

Postadress: Box 11189, 100 61 Stockholm

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade