Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kvinnors hälsa och välbefinnande, med fokus på kvinnors erfarenheter av att leva med lipödem

Detta projekt fokuserar på hur kvinnor som har diagnostiserats med lipödem beskriver sin vardag och de utmaningar som finns relaterat till att leva med lipödem. Projektets explicita fokus kommer att riktas mot hur kvinnor upplever smärta, och känslor som skam samt skuld, vilket har visat sig vara vanligt förekommande i relation till livskvalitet och som också påverkar vardagslivet i stor utsträckning. En förutsättning för att utveckla metoder som stöd för personer med sjukdom är att först studera de upplevda behov som personer uttrycker. Vad gäller lipödem är personliga beskrivningar av behov fortfarande sparsamt utforskat, och vår avsikt är därför att i ett första steg klarlägga detta.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020-2022

Kontaktperson: Malin Olsson

Övriga medarbetare/projektgrupp: Catharina Melander och Päivi Juuso Luleå tekniska universitet

Finansiär: Stöd från Svenska Ödemförbundet

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade