Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Covid-19 – erfarenheter bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin påverkar alla men vissa grupper mer än andra. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp av flera anledningar. De har ofta, till följd av funktionsnedsättningen, svårt att förstå abstrakta fenomen, som ett osynligt virus, samtidigt som de är beroende av stöd av andra i sin vardag, och därmed har många personer omkring sig. Dessutom tillhör många någon eller flera av riskgrupperna till följd av kombinationer av funktionsnedsättningar och sjukdomar.

De restriktioner avseende social distansering mm som gäller för att minska smittspridning av Covid- 19 har inneburit begränsningar i vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Som exempel har stängning av daglig verksamhet, dvs den sysselsättning många har, och inställda fritidsaktiviteter medfört betydande inskränkningar i aktiviteter och sociala relationer, särskilt för de med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning.

I en pågående global studie (19 länder) har en anonym webbaserad enkät riktats till anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal som arbetar med gruppen, företrädesvis i gruppboenden. Ersta Sköndal Bräcke ansvarar för den svenska medverkan i den globala studien. Men det saknas studier som fokuserar på de erfarenheter och upplevelser personer med intellektuell funktionsnedsättning själva har av covid-19. Eftersom de är en särskilt utsatt grupp är det angeläget att erhålla deras förstahandserfarenheter.

I denna studie är syftet att beskriva och analysera erfarenheter och upplevelser av pandemin och dess konsekvenser i vardagen via intervjuer med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Frågeställningarna är:

  • Hur har pandemin påverkat vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning enligt deras egen bedömning?
  • Vilka livsområden har påverkats mest och på vilket sätt?
  • Hur har personer med intellektuell funktionsnedsättning upplevt informationen om pandemin och de restriktioner som myndigheter meddelat?
  • Hur tycker personer med intellektuell funktionsnedsättning att de som individer, och som grupp, bemöts under pandemin?

 

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2021 -

Kontaktperson: Magnus Tideman, professor

Övriga medarbetare/projektgrupp:
Jenny Aspling, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Projektet genomförs i samarbete med forskare på Umeå och Lunds universitet

Finansiär: MISA AB

Rapporter publicerade i projektet:
Lättläst sammanfattning Rapport covid-19 och personer med IF , 47 kB.

Rapport vuxna med intellektueull funktionsnedsättning och covid-19-pandemin , 1 MB.

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade