Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Efter skyddat boende – en pilotstudie av våldsutsatta kvinnors situation på och efter skyddat boende.

Våld i nära relationer är ett omfattande problem i såväl Sverige som i resten av världen. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation kan vara i behov av ett omfattande stöd för att kunna lämna relationen och för att komma till rätta med de allvarliga fysiska, psykosociala och ekonomiska konsekvenser som våldet för med sig. Skyddat boende är en viktig insats för många våldsutsatta. Trots detta är kunskapen om vad skyddat boende innebär för våldsutsatta begränsad och i Sverige finns bara en tidigare studie som följer våldsutsatta kvinnor efter att de varit placerade. En pilotstudie genomförs under 2021-2022 där syftet är att kartlägga livssituationen för kvinnorna på ett specifikt skyddat boende, vilka insatser de får under placeringen, varför placeringen avslutas och vad som händer med kvinnorna i direkt anslutning till utskrivningen.

Projektet finansieras av Akademiskt kollegium.

Ansvarig forskare: Veronica Ekström

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2021 - 2022

Kontaktperson: Veronica Ekström

Övriga medarbetare/projektgrupp:

Finansiär: Akademiskt Kollegium

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade