Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Promoting academic literacy in higher education

Forskning visar att studenter inom högre akademisk utbildning har svårigheter med att tillägna sig det akademiska språket samt att få stöd i att lära sig och att utveckla ett akademiskt språkbruk är begränsat. De resurser som finns för att stödja utveckling av akademiskt språkbruk räcker ofta inte till i relation till de behov studenter har. Vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola pågår ett forskningsprojekt med syftet att beskriva och utforska evidensbaserade metoder och strategier för att främja studenters akademiska litteracitet.

Ett akademiskt språkbruk är viktigt för att klara av akademiska studier inom högre utbildning, och att kunna arbeta evidensbaserat i sitt kommande yrke. I projektet studeras vilka metoder och strategier som används på högskolor och universitet för att främja utvecklingen av akademiskt språkbruk samt hur studenter upplever att använda metoder och strategier för att utveckla sitt akademiska språk. Forskningsstudien genomförs i form av en systematisk litteraturöversikt (scoping review).

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020-20221

Kontaktperson: Birgitta Bisholt

Övriga medarbetare/projektgrupp: Anna Klarare, Ing-Britt Rydeman, Elisabeth Bos Sparén, Åsa Kneck, Elisabeth Winnberg och Mats Brenner

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade