Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vuxna personer med ryggmärgsbråck – undersökning av tillstånd, livsvillkor och röst

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada. Allt färre föds med ryggmärgsbråck, vilket gör att tillståndet numera räknas som sällsynt. De som lever med sjukdomen når numera en vuxen ålder och lever in i pensionsåldern i allt större utsträckning. Ryggmärgsbråck medför både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar av olika grad.

I detta projekt och avhandling läggs fokus på den levda erfarenheten, vikten av att delta och att lyfta gruppens röst, samt hur det är att leva i Sverige idag när man har fötts med ryggmärgsbråck, vuxit upp och nu nått vuxen ålder.

Denna avhandling syftar till att generera kunskap om och tillsammans med vuxna personer med ryggmärgsbråck, genom att kartlägga tillstånd samt utforska livsvillkor och upplevelser i vardagen.

Delstudier
I delstudie I görs en kartläggning över hur den vuxna populationen ser ut utifrån medicinska tillstånd, sociodemografiska data, levnadsvanor, kognitiv bedömning, ADL, fysisk funktion, hjälpmedel samt vilka stödinsatser som innehas.

Delstudie II är en kvalitativ intervjustudie som beskriver erfarenheter av det dagliga livet hos unga vuxna med ryggmärgsbråck, med fokus på hälsa.

I delstudie III används en deltagande metod som heter Photovoice. Syftet var att aktivt integrera expertis hos personer som lever med ryggmärgsbråck, för att utforska förhållanden i deras vardagsliv. Metoden innebär att medlemmar i gruppen fotograferar utifrån teman som gruppen beslutat om. Fotografierna fungerar som utgångspunkt för dialog och reflektion i gruppen. Fotografierna utgör en del i gruppens berättelse som kommunicerades till omvärlden med en utställning.

Delstudie IV reflekterar över de metodologiska överväganden som gjordes i delstudie III och relaterar de till de teoretiska grunderna som Photovoice vilar på.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2013-2020

Kontaktperson: Hanna Gabrielsson

Övriga medarbetare/projektgrupp: Mats Eriksson (handledare), Örebro universitet, Agneta Cronqvist, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Åke Seiger och Eric Asaba, Karolinska Insititutet

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade