Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Fryshusets modell för delaktighet

Fryshuset har länge arbetat med att främja ungas utveckling för ökad delaktighet i samhället. I det här projektet har en teoretiskt baserad enkät utvecklats för att mäta effekter av Fryshusets arbete samt hur ungas externa och interna motivation för att känna delaktighet i samhället påverkas av deltagande i Fryshuset verksamhet.

Deltagarna i fem av Fryshusets verksamheter runt om i landet besvarar enkäten. Detta görs i början samt i slutet av programperioden, med cirka fem månaders mellanrum.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020-2022

Kontaktperson: Anders Kassman

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade