Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdetiska frågeställningar vid svår eller livshotande sjukdom

Centrala begrepp inom hälso- och sjukvård är till exempel respekt för människors autonomi, värdighet och integritet. Trots att integritet ingår i lagar och koder så som Patientlagen (2014:821), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, är det inte helt klart vad detta innebär i praktiken.
Inom detta projekt vill vi kunna ge redskap, sätt att tänka kring dessa etiska begrepp, och tänkbara sätt att agera på, för personal i som arbetar med patienter med svår eller livshotande sjukdom.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2015 - pågående

Kontaktperson: Tove Godskesen

Övriga medarbetare/projektgrupp: Åsa Rejnö, Högskolan Väst, Lena Palmryd NKS, Stockholm, Ulrika Skogeland, KS, Stockholm, Britt-Marie Ternestedt, Gunilla Silfverberg och Lennart Nordenfelt Ersta Sköndal Bräcke högskola

Forskningsområde: Palliativ vård och vårdetik
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade