Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Research integrity and good scientific practice

I detta forskningssamarbete diskuteras många olika frågor som till exempel hur man ska hantera författarskapet när en forskare avlider innan en studie publicerats och man samtidigt ska förhålla sig till de så kallade Vancouverreglerna. En annan fråga är hur tidskrifter och förlag ställer sig till återtagandet av publicerade artiklar, pga. forskningsfusk eller oetiskt publiceringsförfarande och hur en rimlig policy för att dra tillbaka publicerade artiklar bör se ut. Ett nystartat projekt som vi också söker medel för handlar om vilken betydelse forskningskultur, kollegial granskning och forskningsetisk reglering har för upprätthållande av god forskningssed.

Senast uppdaterad: 2020-06-01.

Tidsperiod: 2017 - pågående

Kontaktperson: Tove Godskesen Ersta Sköndal Bräcke högskola och Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet 

Övriga medarbetare/projektgrupp: William Bülow, Stockholms universitet; Stefan Eriksson, Uppsala universitet; Mats Johansson, Lund universitet; Lena Wahlberg, Lund universitet

Forskningsområde: Forskningsetik och forskaretik
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade