Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Etiska frågor kring antibiotikaresistens

I vårt välfärdssamhälle förväntar vi oss en väl fungerande och jämlik sjukvård som kan behandla allt från vanliga infektioner till svåra infektioner till följd av exempelvis cytostatikabehandlingar och transplantationer.
En ökad antibiotikaresistens påverkar hela sjukvården och framför allt kommer de svårast sjuka att drabbas, inte minst inom onkologi och hematologi. Om sjukvården måste prioritera hårdare vilka som får antibiotikabehandling och annan vård kan detta fresta på förtroendet. Upplevelse av ojämlik behandling kan också leda till misstro mot sjukvården.

Senast uppdaterad: 2020-07-01.

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2015 - pågående

Kontaktperson: Tove Godskesen

Övriga medarbetare/projektgrupp: Mirko Ankilotti, projektledare, Uppsala universitet, Stefan Eriksson, Uppsala universitet; Dan I. Andersson, professor, Uppsala universitet; Jessica Nihlén Fahlquist, PhD, Uppsala universitet, Jorien Veldwijk, PhD University Medical Center Utrecht 

Forskningsområde: Bioetik
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade