Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

BRA-samtal för barn i osäkra boendeförhållanden – en pilotstudie

BRA-samtal har tagits fram av stiftelsen Allmänna Barnhuset, och är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. I ett pågående projekt vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, med fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden erbjuds barnen BRA-samtal, och med anledning av detta har modellen vidareutvecklats och anpassats till en ny målgrupp. Pilotstudiens syfte är att undersöka användningen av BRA-samtal i samtal med barn i osäkra boendeförhållanden. Mer specifikt ska studien svara på följande frågeställningar:

  1. Hur fungerar användningen av samtalsguiden i förhållande till barns situation när de lever med osäkra boendeförhållanden?
  2. Hur fungerar användningen av samtalsguiden i förhållande till barnens delaktighet?
  3. Vilken återkoppling ger barnen om hur BRA-samtal fungerat för dem?
  4. Uppfattar samtalsledarna som samtalar med barn i osäkra boendeförhållanden att BRA-modellen är lämplig, välfungerande, och ”realistisk” i förhållande till deras uppdrag, målgrupp och organisation?

Studien genomförs genom en kombination av metoder och bygger på ljudinspelningar av BRA-samtal, ljudinspelade återkopplingssamtal mellan samtalsledare och de barn som gått i BRA-samtal, samt tematiskt strukturerade intervjuer med de samtalsledare som erbjuder BRA-samtal till barn i osäkra boendeförhållanden. Projektet genomförs i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, pågår 2019-2020 och finansieras av Stockholmsfonden.

Medarbetare i projektet vid ESBH är professor Maria Eriksson (projektledare) och Fil. Dr. Karin Röbäck de Sousa.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018-pågående

Kontaktperson: Maria Eriksson, professor

Övriga medarbetare/projektgrupp: Karin Röbäck de Sousa

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade