Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

BRA-samtal för barn i osäkra boendeförhållanden – en pilotstudie

BRA-samtal har tagits fram av stiftelsen Allmänna Barnhuset, och är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. I ett pågående projekt vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, med fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden erbjuds barnen BRA-samtal, och med anledning av detta har modellen vidareutvecklats och anpassats till en ny målgrupp. Pilotstudiens syfte är att undersöka användningen av BRA-samtal i samtal med barn i osäkra boendeförhållanden. Mer specifikt ska studien svara på följande frågeställningar:

  1. Hur fungerar användningen av samtalsguiden i förhållande till barns situation när de lever med osäkra boendeförhållanden?
  2. Hur fungerar användningen av samtalsguiden i förhållande till barnens delaktighet?
  3. Vilken återkoppling ger barnen om hur BRA-samtal fungerat för dem?
  4. Uppfattar samtalsledarna som samtalar med barn i osäkra boendeförhållanden att BRA-modellen är lämplig, välfungerande, och ”realistisk” i förhållande till deras uppdrag, målgrupp och organisation?

Studien genomförs genom en kombination av metoder och bygger på ljudinspelningar av BRA-samtal, ljudinspelade återkopplingssamtal mellan samtalsledare och de barn som gått i BRA-samtal, samt tematiskt strukturerade intervjuer med de samtalsledare som erbjuder BRA-samtal till barn i osäkra boendeförhållanden. Projektet genomförs i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, pågår 2019-2020 och finansieras av Stockholmsfonden.

Medarbetare i projektet vid ESBH är professor Maria Eriksson (projektledare) och Fil. Dr. Karin Röbäck de Sousa.

Senast uppdaterad: 2018-12-12.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

mer information

Medarbetare i projektet

Fil dr Karin Röbäck de Sousa

Kontaktperson

Professor Maria Eriksson

Rapporter

Artiklar

Länkar

Samarbetspartners


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade